Zatrudnianie cudzoziemców – jakie problemy może napotkać pracodawca?

Zatrudnianie cudzoziemców

Właściciele firm często decydują się na wprowadzenie do swojego personelu obcokrajowców. Czynności te wymagają jednak odpowiednich procedur i formalności. Warto wiedzieć, jakie trudności związane są z tego typu procedurami.

Podstawowe czynności

Każdy właściciel formy zobowiązany jest do złożenia pisma w urzędzie wojewódzkim, stanowiącego wniosek o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Organy akceptują dokumenty pisemne oraz elektroniczne. Zatrudnienie obcokrajowca związanie jest z uiszczeniem obowiązkowych opłat, których wysokość uzależniona jest od okresu, w którym dana osoba będzie wykonywać służbowe obowiązki. Jeśli cudzoziemiec ma pracować w przedsiębiorstwie przez trzy miesiące, wówczas właściciel firmy powinien zapłacić pięćdziesiąt złotych. W przypadku dłuższego okresu zatrudnienia kwota ta wzrasta dwukrotnie. Zaangażowanie wojewody w czynności zezwalające na pracę cudzoziemca związane jest z kolejną opłatą o wartości pięćdziesięciu złotych. Do wniosku należy dołączyć test rynku pracy, stanowiący obiektywną opinię starosty o braku możliwości uzupełnienia sektora kadrowego osobami zamieszkującymi teren, w którym przedsiębiorstwo wykazuje działalność. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.tgc.eu/obsluga-cudzoziemcow.

Trudności

Procedury legalizacyjne stanowią duże utrudnienie dla przedsiębiorców. Są one bowiem czasochłonne i skomplikowane. Wymagane badanie rynku przez wielu specjalistów uważane jest za przepis nieadekwatny do obecnej sytuacji gospodarczej. Jednostki administracyjne starają się zmodernizować system kolejkowy, jednak nadal czas oczekiwania na zatwierdzenie wniosku legalizacyjnego jest długi. Sytuację utrudnia również liczba próśb wysyłanych do urzędów wojewódzkich. Wielu przedsiębiorców, chcąc uprosić proces, decyduje się więc na skorzystanie z pomocy profesjonalnych kancelarii prawniczych. Outsourcerzy z TGC odpowiadają bowiem za załatwienie wszystkich formalności, wspierając ponadto proces legalizacji pobytu rodzin zatrudnianych cudzoziemców.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi może przyśpieszyć wiele działań podejmowanych przez konkretne przedsiębiorstwo. Warto zatem skorzystać z usług firm outsourcingowych, dostosowujących nowoczesne rozwiązania do sytuacji danej korporacji  – https://www.tgc.eu/obsluga-prawna-firm.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *