Wynajmowanie mieszkania, a PIT 28

pit 27

Wiele osób zastanawia się jak rozliczyć podatki z wynajmu swojej nieruchomości, na przykład mieszkania. Czasy wynajmowania „na czarno” powoli odchodzą. Jest to spowodowane coraz większą świadomością społeczeństwa oraz obawą przed potencjalnymi konsekwencjami nieregulowania podatków.

Ustawodawca wprowadził również wiele „zachęt” – w postaci uzależnienia np. uznania umowy za najem okazjonalny pod warunkiem odpowiedniego uiszczania podatków. Zastanawiając się nad wyborem formy i sposobu opodatkowania, pojawia się zagadnienie – PIT 28. Czym jest, jakie są warunki podlegania pod PIT 28 i do kiedy należy go złożyć?

PIT 28 – osoby fizyczne

PIT 28 jest rodzajem zeznania podatkowego i składa się go, w przypadku jeżeli podatnik ma obowiązek deklaracyjny (zeznania) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwestie te reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kiedy mówimy o składaniu PIT 28, można więc w pierwszej kolejności zaznaczyć, że dotyczyć będzie osób fizycznych. Wyjątkiem może okazać się spółka cywilna, która nie posiadając osobowości prawnej umożliwia składanie takich zeznań (PIT 28) swoim wspólnikom osobiście. Jednakże nie są to jedyne warunki określające zasady dotyczące warunków i terminów tej deklaracji.

PIT 28 – dla najmu prywatnego

Przedmiotem ustawy jest opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od przychodów (dochodów), osiąganych na przykład z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W tym miejscu warto zauważyć dodatkowo, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu i podobnych, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jednak ponownie wyłącznie pod warunkiem, że umowy te nie są zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

pit

PIT 28 do kiedy?

Zeznanie podatkowe PIT 28, według określonego wzoru, podatnicy składają do określonych urzędów skarbowych. Ustawodawca w art. 21 ust. 2 pkt. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jasno odpowiedział na pytanie do kiedy pit 28 należy złożyć – jest do koniec stycznia każdego roku.

Wyciąg z przepisów:

zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku

Podsumowanie i rekomendacje

Przed przystąpieniem do wynajmowania mieszkania, warto przemyśleć możliwe formy opodatkowania oraz deklaracji podatkowych. Jednymi z podstawowych pytań dotyczących opcji PIT 28, jest określenie kto i do kiedy powinien złożyć ten formularz. Następnie warto przeanalizować warunki szczególne oraz możliwości tego typu rozliczenia.

Może ono okazać się bardzo wygodnym rozwiązaniem, szczególnie dla osób nie znających się na przepisach prawnych i podatkowych.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *