Split payment obowiązkowy już od 1 listopada

split payment

Od 1 listopada br. obowiązuje ustawa dotycząca podatku split payment. Czego dokładnie dotyczy i kogo dotyczy ta zmiana? Czy będą obowiązywać przepisy przejściowe? Czytaj dalej, by poznać najważniejsze fakty na ten temat.

Co zmienia split payment?

Ustawa podpisana przez prezydenta dotyczy transakcji związanych z dostawą towarów, a także świadczeniem ściśle określonych usług (zał. nr 15 ustawy o VAT między podatnikami). Obowiązkowa metoda płatności weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 roku. Zgodnie z danymi szacunkowymi aż pół miliona vatowców jest zobowiązanych do dokonywania podzielonej płatności.

Kogo dotyczy ustawa?

Projekt dotyczy tzw. wrażliwych branż, czyli tych podmiotów, które są szczególnie mocno narażone na wyłudzenia skarbowe (a są to sektory gospodarki związane ze złomem, stalą, sprzętem elektronicznym, złotem, paliwami oraz tworzywami sztucznymi). Według tej metody płatność za dany towar odpowiadająca wartości netto będzie trafiać do sprzedawcy, z kolei wartość podatku VAT na specjalny rachunek prowadzony przez bank. Mechanizm ten obejmuje łącznie 150 grup towarów oraz usług. Split payment dotyczy płatności na kwotę przekraczającą 15 tys. zł.

Cel wprowadzanych zmian

Ustawa dotycząca obowiązkowego split payment jest działaniem, które ma zabezpieczyć wpływy do kasy państwa i uniemożliwić dokonywanie oszustw związanych z wyłudzaniem podatków. Z drugiej strony ma chronić interesy sprzedawców, którzy mogą stracić płynność finansową. Ustawa obowiązująca od 1 listopada 2019 roku będzie przeciwdziałać niedoskonałościom tzw. odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej. Mechanizm ten okazał się wadliwy, a w dalszej perspektywie może prowadzić do nieprawidłowości i rozrostu szarej strefy. Fachowcy doceniają ustawę jako pomocną dla branży budowlanej, gdzie split payment może pomóc uniknąć zastojów płatniczych oraz rozwiązać problemy mniejszych firm budowlanych.

Najważniejsze założenia

Aby zastosowanie metody stało się obowiązkowe, należy spełnić określone warunki:

  • firma ma obowiązek podatkowy, nastąpiła dostawa towarów lub świadczenie usługi, a data wystawionej faktury przypada na okres po 31 października 2019,
  • wartość brutto transakcji to kwota powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • minimum jedna pozycja z faktury znalazła się na liście w załączniku 15. znowelizowanej ustawy o VAT,
  • zarówno sprzedawca, jak i odbiorca są podatnikami (dotyczy transakcji B2B, bez względu na to, czy nabywca jest podatnikiem VAT zwolnionym, czy czynnym).

Kiedy wszystkie warunki wymienione powyżej zostaną spełnione, obowiązkiem przedsiębiorcy jest wykonanie na fakturze adnotacji: „mechanizm podzielonej płatności”. Każdy nabywca oraz czynny podatnik VAT, który dostarcza towary lub świadczy usługi zamieszczone na liście w załączniku 15. ustawy o VAT, jest zobowiązany do posiadania firmowego rachunku bankowego. Nie ma natomiast możliwości korzystania z prywatnych rachunków bankowych typu ROR oraz wypłacania z nich podatku VAT!

Czy zmiany oznaczają kłopoty dla przedsiębiorców?

Zmiany powyższe zostały zapowiedziane przez ustawodawcę od 2020 roku, ale nowelizacja weszła w życie 1 listopada 2019 roku. W związku z tym w wielu branżach konieczna jest zmiana sposobu finansowania. Osoby przeciwne wprowadzeniu split payment argumentują, że kumulowanie płatności od kontrahentów na specjalnym, osobnym rachunku może oznaczać zablokowanie przepływu pieniędzy potrzebnego na inne wydatki, przykładowo płatności kredytowe.

Dodatkowo firmy miały zbyt mało czasu na przygotowania oraz zmianę modelu finansowania. A niezastosowanie się do zmian będzie grozić sankcjami, które wyniosą aż 30% dodatkowej należności VAT-u, która wynika z faktury. W takiej sytuacji wiele firm z pewnością zacznie szukać pomocy u doradców finansowych, którzy pomogą dopasować nowe przepisy do funkcjonowania prowadzonej działalności.

Polska z najnowocześniejszym systemem dzięki split payment

Zdaniem Departamentu Podatków od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów wprowadzane zmiany sprawiają, że Polska uplasuje się na jednym z pierwszych miejsc w rankingu najnowocześniejszych systemów europejskich! W naszym kraju zmiany zostały wprowadzone bardzo sprawnie, mając na uwadze fakt, że Rada Unii Europejskiej zdecydowała w lutym 2019 roku o tym, że Polska będzie mogła wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Ustawa ostatecznie weszła w życie 1 listopada, z wyjątkiem art. 6 i art. 14, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Jeśli nie wiesz, jak dostosować działalność swojego przedsiębiorstwa do zmian lub chcesz dowiedzieć się, czy w twojej firmie konieczne są zmiany, skorzystaj z porady licencjonowanego biura rachunkowego, którego pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i odpowiedzą na szczegółowe pytania.

Materiał zewnętrzny

pozycjonowanie stron w projekt marketing

1 komentarz - Split payment obowiązkowy już od 1 listopada

  1. ICC CHR pisze:

    W takim wypadku dobrze mieć księgową, która jest na bieżąco ze zmianami, by nie było zaskoczenia. Analogicznie w 2020 roku i częstych zmianach tego typu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *