Prawo ochrony środowiska – dowiedz się więcej o obowiązkach administracji publicznej

Prawo ochrony środowiska – dowiedz się więcej o obowiązkach administracji publicznej

Ochrona środowiska jest tematem wyjątkowym. Od kilku lat obserwujemy tendencję zwiększonego zainteresowania tym obszarem. Środowisko powinno być chronione dla przyszłych pokoleń. Rozwój cywilizacyjno-technologiczny mocno nadszarpnął ziemski ekosystem, a skutki tych działań odczuwamy już dziś. Jednak w tym artykule nie będziemy skupiać się nad konsekwencjami działalności człowieka. Skoncentrujemy się na organach ochrony środowiska, które mają na celu poprawić dyscyplinę środowiskową i zapewnić równowagę w przyrodzie.

Wszystkie organy administracji publicznej mają obowiązek tworzenia optymalnych warunków ochrony środowiska.

Na wstępie warto wymienić owe organy:

 • wójt, burmistrz, prezydent miasta;
 • starosta;
 • wojewoda;
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Te wyżej wymienione stanowiska odpowiadają za działania zabezpieczające oraz wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji w przypadku nieprzestrzegania prawa ochrony środowiska. Są koniecznością w czasach, gdy nasza planeta pokazuje, że nie jest traktowana jak prawdziwy dom.

Kompetencje tych organów są jednak bardziej rozbudowane niż rzucone ogólniki. Nakazy i zakazy dotyczące sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów naturalnych, budowy komunalnych urządzeń sanitarnych, czy propagowaniu niskiej emisji spalin, mogą przyprawić o ból głowy niejednego inwestora, czy przedsiębiorcę.

Szeroko pojęta ochrona środowiska.

Zakres prawa ochrony środowiska pokrywa wiele sektorów. Należą do nich między innymi:

 • gospodarka nieruchomościami,
 • gospodarka wodna,
 • gospodarka kanalizacyjna,
 • gospodarka sanitarna,
 • gospodarka odpadów komunalnych,
 • gospodarka energetyczna,
 • ochrona zdrowia,
 • ochrona przeciwpożarowa.

Kategorie spraw dotyczące prawa ochrony środowiska.

Środowisko bogate jest, chociażby w zasoby naturalne. Dlatego ważne jest, by regulować wydobycie jego zasobów. Obowiązkiem administracji publicznej jest również ochrona przyrody. Mowa na przykład o parkach narodowych. Do innych obowiązków należą również ochrona gatunków zwierząt i roślin. Jeśli wnikliwie zagłębimy się w temat ochrony środowiska to wniosek, który nasuwa się sam, jest jeden, należy podjąć kroki, które pomogą nam żyć w symbiozie z naszą planetą i jej mieszkańcami.

Wspólne dobro.

Prawo ochrony środowiska powinno być płaszczyzną działania nie tylko władz, ale również nas, mieszkańców miast, krajów, kontynentów. Dlatego warto wiedzieć, że powszechny obowiązek dbałości o stan środowiska nałożony jest na wszystkich, bez wyjątku. Fakt, główny ciężar spoczywa na władzy, jednak edukacja środowiskowa pozwoli z czasem odciążyć administrację. Prawidłowo funkcjonujący samorząd terytorialny, który realizuje w pełni nałożone na niego obowiązki z zakresu ochrony środowiska, daje solidną podstawę do rozwoju społeczności lokalnej w sferze środowiskowej, ale także w sferze gospodarczej i społecznej.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *