Płaca minimalna w 2020 roku – rekordowy wzrost?

pensja minimalna rośnie

Według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, płacę minimalną otrzymuje ok. miliona Polaków. W tym roku wynosi ona 2250 złotych brutto, jednak zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów przedstawiła już propozycję stawki najniższej krajowej na 2020 rok. Jej dokładna wysokość będzie znana najpóźniej do 15 września 2019. Jak obecnie kształtują się szacowane stawki? Przyjrzyjmy się im bliżej.

Płaca minimalna w bieżącym (2019) roku – jak to wygląda?

Pensja minimalna dla osób zatrudnionych na etacie wynosi obecnie 2250 zł brutto. To o 150 zł więcej niż w roku ubiegłym. Aby poznać rzeczywistą kwotę, którę otrzymuje pracownik, należy odjąć od niej składki społeczne i zdrowotną, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Oznacza to, że w najkorzystniejszym wariancie, pensja minimalna netto w 2019 roku wynosi 1638,78 zł. Więcej o płacy minimalnej w 2019 roku możemy przeczytać na https://kapitalni.org/pl/artykuly/ile-wyniesie-najnizsza-krajowa-na-2019-rok-wejdz-i-sprawdz-sam,73,395.

Płaca minimalna – propozycja Rady Ministrów

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku powinno wzrosnąć o przynajmniej 4,25%, gdyż taką podwyżkę zapewnia ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). Rada Ministrów przystała jednak na stawkę, która została przedłożona przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z założeniami minimalna krajowa nie będzie wynosić 2345,59 zł, a znacząco więcej, bo aż 2450. Nastąpić ma jednocześnie wzrost stawki godzinowej z obecnych 14,70 zł do 16 zł.

Co to oznacza? Pensja minimalna w 2020 roku ma być aż o 200 złotych brutto wyższa aniżeli w roku 2019. W przeliczeniu na stawkę netto daje to wzrost o 140 złotych. To oznacza wzrost o 8,9 procent. Takie stanowisko rządu zostało przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. To największy wzrost, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

Najniższa krajowa – co na to związki zawodowe?

Swoją propozycję płacy minimalnej przedstawiły również związki zawodowe. Jak się okazuje, ich przedstawiciele zaproponowali jeszcze większą podwyżkę wynagrodzeń. Zgodnie z ich propozycjami stawka minimalna w 2020 roku powinna wynosić 2520 złotych brutto, czyli o 70 złotych brutto więcej, niż proponuje Rada Ministrów. Nieco większa miałaby być również stawka godzinowa – 16,50 zł. Co ważne, związki zawodowe postulują jednocześnie o podwyżki w budżetówce o 15%.

Wspólna propozycja przedstawiona przez organizację pracodawców prezentuje się nieco inaczej. Jej zdaniem minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć o 137,25 zł, co daje kwotę 2387,25. Stawka godzinowa miałaby zaś wynosić 15,60 zł.

Na uwadze należy mieć fakt, że do kwoty pensji minimalnej wlicza się też inne składniki wynagrodzenia, w tym premie lub dodatki.

Kiedy poznamy płacę minimalną 2020?

Rada Ministrów przedstawiła swoją propozycję płacy minimalnej 15 czerwca Radzie Dialogu Społecznego (forum dialogu społecznego składa się z pracowników, pracodawców i rządu, powołane zostało w 2015 roku). Od tej chwili partnerzy społeczni mają 30 dni na negocjacje. Jeśli dojdzie między nimi do porozumienia, Prezes Rady Ministrów obwieści wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy do porozumienia nie dojdzie, Rada Ministrów ma obowiązek wydać stosowne rozporządzenie odnośnie wysokości minimalnej pensji i minimalnej stawki godzinowej do 15 września. Wszystko wskazuje jednak na to, że będziemy mieć do czynienia z rekordową nadwyżką najniższej krajowej.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *