Jakie PITy składa ryczałtowiec? PIT 28 i załączniki w rozliczeniu ryczałtu

Jakie PITy składa ryczałtowiec? PIT 28 i załączniki

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych jest jednym ze sposobów opodatkowania firm i działalności, wokół których pojawia się sporo pytań. Różnice bowiem są wyraźne: zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę niezbędne dokumenty, jak i terminy, których należy dotrzymać.

Podatek dochodowy w formie ryczałtu przysługuje wówczas, gdy wysokość obrotów podatnika nie przekraczała w minionym roku 250 000 euro. W dniu, w którym próg ów zostaje przekroczony automatycznie następuje przejście z formy rozliczania ryczałtem na zasady ogólne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, z której skorzystać mogą osoby prowadzące działalność jednoosobową lub spółki osobowe. Aby móc rozliczać się w ten sposób, należy złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym lub zgłosić wybór tej formy już we wniosku rejestracyjnym. Koniecznym do spełnienia warunkiem jest także prowadzenie ewidencji przychodów. Co ważne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozwala na pomniejszanie przychodu o koszty jego uzyskania.

Jakie PIT-y składa ryczałtowiec?

Szczegółowe informacje na temat formalności koniecznych do spełnienia przez ryczałtowca znaleźć można na: https://www.podatnik.info/. Do 31 marca należy złożyć PIT 28, któremu mogą towarzyszyć załączniki, jeśli podatnik ma dodatkowe źródła przychodu lub jeśli korzystał w minionym roku z ulg. Są to przede wszystkim:

  • PIT 28/A – informujący o przychodach z działalności, z dzierżawy oraz najmu,
  • PIT 28/B – informujący o przychodach uzyskanych z prowadzonej spółki,
  • PIT/D – dotyczący ulgi budowlanej,
  • PIT/O – zawierający wszystkie rodzaje ulg z danego roku podatkowego.

Działalność opodatkowana ryczałtem a inne dochody

Zdarza się, że ryczałtowiec jest jednocześnie osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę lub czerpiącą dochody z umów cywilnoprawnych. W takim przypadku należy rozliczyć te przychody osobno i, oprócz formularza PIT 28, złożyć także PIT 37. Terminem, w którym ta druga deklaracja powinna trafić do Urzędu Skarbowego, jest wówczas 30 kwietnia.

Jakie PIT-y składa ryczałtowiec, gdy zatrudnia pracowników?

Jeśli ryczałtowiec zatrudnia pracowników, jest zobligowany również do złożenia deklaracji na temat dochodów uzyskanych przez te osoby. Podstawą jest PIT 11. W przypadku jeśli w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest mniej niż 5 pracowników, można wybrać formę papierową lub elektroniczną. Jeśli jednak przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 5 osób, deklaracja składana jest wyłącznie elektronicznie, a termin, do którego należy to zrobić, upływa z końcem lutego. Drugi egzemplarz PIT 11 przekazywany jest pracownikowi w tym samym terminie.

Dodatkowe deklaracje to PIT 8AR, informujący o rocznym zryczałtowanym podatku dochodowym, oraz PIT 4R, zawierający wysokości zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego zryczałtowanego. W obu przypadkach formularze składane są w Urzędzie Skarbowym w terminie do 31 stycznia.

Dlaczego warto skorzystać z programu do rozliczeń PIT online?

Można wygenerować deklarację PIT 28 online, a następnie drogą internetową przesłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Warto to zrobić nie tylko ze względu na wygodę rozwiązania, ale przede wszystkim dlatego, że można w ten sposób uniknąć istotnych błędów. Brak pomyłek zaś pozwala uniknąć późniejszych korekt, a nawet kar. Program do rozliczeń PIT online można znaleźć na stronie: pit 28 online

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *