PIT przedsiębiorców prowadzących e-handel

pit przedsiębiorców obsługujących ehandel

Podejmując decyzję o prowadzeniu sklepu internetowego, musimy poczynić przygotowania logistyczne, zapoznać się z aktualnymi przepisami związanymi ze sprzedażą na odległość oraz obowiązkami podatkowymi.

Pomysł na e-sklep i rejestracja działalności gospodarczej

Nieograniczone możliwości internetu mają wpływ na zmiany naszego stylu życia. Internet może  regulować między innymi zachowania konsumenckie. Coraz więcej osób robi zakupy w internecie. Szczególnie w okresach przedświątecznych obroty e-handlu wzrastają wielokrotnie.

Kiedy robimy zakupy przez internet z łatwością i satysfakcją, możemy pomyśleć, że prowadzenie e-handlu jest proste i może warto otworzyć sklep internetowy. Tworzenie e-sklepów jest rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, jak i bardzo prostym do zastosowania przez wszystkich chętnych.

Oczywiście nie wystarczy tylko napisanie biznes planu, zbadanie rynku i zakup oprogramowania lub wykupienie dostępu do odpowiedniej platformy. Rozpoczynając e-handel warto prześledzić aktualne przepisy dotyczące e-sprzedaży  oraz wybrać najkorzystniejszy dla nas sposób opodatkowania.

Następnym krokiem będzie rejestracja działalności gospodarczej. Najprostsza formą działalnosci jest samozatrudnienie, tj. jednoosobowa działalność gospodarcza (ze względu na brak wymogów kapitałowych, jak i łatwość w prowadzeniu księgowości). Gdy chętnych do prowadzenia e-sklepu jest kilku, istnieje możliwość prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej.

Jak założyć własną firmę w Polsce?

Indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki cywilne rejestrujemy w CEIDG.  Wniosek o wpis do ewidencji można złożyć poprzez formularz CEIDG-1 dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl. Możliwe jest złożenie go zarówno przez Internet (wybierając podpis elektroniczny lub ePUAP)  lub poprzez wypełnienie wniosku online, a następnie  podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy. Rejestracja działalności gospodarczej online powoduje,że przedsiębiorca jest automatycznie zgłoszony do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymuje REGON, co jest niewątpliwie dużym udogodnieniem.

Wybór optymalnej formy opodatkowania dla e-handlu

Podejmując decyzję o otwarciu e-sklepu, musimy wybrać optymalną dla nas formułę prowadzenia działalności gospodarczej oraz, co jest równie ważne, sposób opodatkowania.

Przy wyborze najbardziej korzystnego sposobu opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z następujących wariantów:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych:

  • obliczanie podatku z zastosowaniem progów i progresywnej skali podatkowej skali podatkowej – rozliczenie na  PIT 36
  • Opodatkowanie podatkiem liniowym (stała stopa 19%) – rozliczenie  na PIT 36L

Opodatkowanie w formie zryczałtowanej:

  • Forma karty podatkowej – deklaracja PIT 16A
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie PIT 28

Opodatkowanie według skali

Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi w chwili rejestracji (lub po pierwszym przychodzie) chęci opodatkowania w innej formie, obowiązywało go będzie rozliczenie pit według skali progresywnej z zastosowaniem progów podatkowych:

  • w pierwszym progu do 85 528 zł podatek wynosi 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
  • drugi próg – nadwyżka ponad 85 528 zł jest oprocentowana 32% podatkiem

Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36 do końca kwietnia.

Jak tłumaczy specjalista z portalu https://www.pitax.pl/e-pity/ z reguły ta forma opodatkowania jest korzystna na początku działalności, gdy przedsiębiorca ponosi duże koszty na kupno partii towarów do odsprzedaży, komputerów, akcesoriów, sprzętu. Przy tej metodzie możliwe jest odliczanie kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana formy opodatkowania nie jest możliwa w trakcie roku podatkowego. Można przejść na inny sposób opodatkowania z początkiem nowego roku podatkowego pod warunkiem zgłoszenia do urzędu skarbowego do 20 stycznia.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego stosuje się jedną stawkę podatkową 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Mechanizm wyliczania podstawy opodatkowania jest taki sam jak przy skali podatkowej. Można  rozliczać koszty uzyskania przychodów, ich zabezpieczenia lub zachowania ich źródła w przyszłości. Dla ustalenia przychodów oraz kosztów wymagane jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Podstawa opodatkowania to różnica pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania.

W metodzie tej są minusy:

  • nie przysługuje kwota wolna od podatku
  • nie można dokonywać odliczeń  z ulg podatkowych, np. ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, prorodzinnej
  • nie ma możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Zeznanie roczne składa się do 30 kwietnia na druku PIT – 36L.

Rozliczenie kartą podatkową

Rozliczanie na podstawie “karty podatkowej” jest najprostszą formą rozliczania  pit.  Nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy oraz składać zeznań podatkowych. Przedsiębiorca opłaca stałą kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Kwota ta ustalana jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Deklarację PIt 16A o składkach na ubezpieczenie społeczne należy złożyć do 31 stycznia.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Wybierając tę metodę przedsiębiorca nie musi prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów, gdyż ryczałt nalicza się od przychodu, bez odliczania kosztów. Dokumentacja jest tu uproszczona, co zachęca do korzystania z ryczałtu przy prowadzeniu e-handlu. podobnie jak stawka ryczałtu 3% dla handlu przewidziana w przepisach podatkowych. Przepisy podatkowe nie ograniczają handlu do sklepów stacjonarnych, tak więc sprzedaż w e-sklepie również jest objęta 3% ryczałtem.

Roczne rozliczenie PIT składane jest do 31 stycznia na formularzu PIT 28.

Ograniczenia w stosowaniu uproszczonych rozliczeń podatkowych

Przedsiębiorca nie zawsze może skorzystać z uproszczonych form opodatkowania. Przede wszystkim nie jest to możliwe, jeśli nie dokona odpowiedniego zgłoszenia we właściwym terminie.

Po drugie niektóre rodzaje działalności nie pozwalają na wybór danej formy lub przeszkodą jest wysokość przychodu.  Przykładem może być ograniczenie dla ryczałtu z powodu rozpoczęcia działalności wykluczającej ryczałt (lista wykluczeń jest zawarta w ustawie) oraz po przekroczeniu limitu przychodu 150 000 euro. Ograniczenia dotyczą też rodzajów działalności, które można wykonywać będąc opodatkowanym kartą podatkową.

Po trzecie w różnych momentach prowadzenia działalności lub z powodu sytuacji rodzinnych bardziej opłacalna może być forma opodatkowania pozwalająca na korzystanie z preferencyjnych rozliczeń, odliczenia kosztów uzyskania przychodów i ulg podatkowych.

Rezygnacja z uproszczonej formy opodatkowania i przejście na zasady ogólne (lub inną wybrana formę) możliwe jest od nowego roku podatkowego pod warunkiem dokonania zgłoszenia do 20 stycznia.

Odnośnie rachunkowości dla firm, to przy okazji chciałbym polecić biuro rachunkowe Aktyw z siedzibą w Opolu – https://www.aktyw.opole.pl/

Artykuł sponsorowany.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *