Jaki VAT obowiązuje w Szwecji?

vat szwecja

Aktualnie obowiązujące w Szwecji przepisy wyróżniają podstawową i obniżone stawki VAT. Przedsiębiorcy z Polski planując wejść na szwedzki rynek, powinni zdobyć podstawową wiedzę o tamtejszym systemie podatkowym. Jaki VAT obowiązujące w Szwecji? Jakie informacje powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT? Odpowiadamy na często zadawane pytania.

Jakie stawki VAT obowiązują w Szwecji?

Aktualnie obowiązujące w Szwecji przepisy przewidują funkcjonowanie czterech stawek podatku VAT. Podstawowa stawka VAT wynosi 25 proc., z kolei obniżone to: 12 proc., 6 proc. i 0 proc. Obniżone stawki VAT mają następujące zastosowanie:

  • 12 proc. – wybrane produkty spożywcze, napoje bezalkoholowe, zakwaterowanie w hotelach, usługi restauracyjne i posiłki na wynos, e-booki oraz niektóre dzieła sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie,
  • 6 proc. – książki (także niektóre e-booki), gazety, czasopisma, bilety wstępu na niektóre z imprez sportowych i kulturalnych, krajowy transport pasażerski, korzystanie z obiektów sportowych,
  • 0 proc. – leki na receptę, usługi drukarskie (w tym dla organizacji non-profit), wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport osób.

Dla wszystkich towarów czy usług, do których nie ma zastosowania obniżona stawka VAT, należy zastosować podstawową stawkę. Jak wspomniano, obecnie wynosi ona 25 proc. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w artykule „Jaki VAT w Szwecji”.

Kiedy dokonać rejestracji do VAT w Szwecji?

Rejestracja VAT w Szwecji kończy się nadaniem podmiotowi gospodarczemu numeru VAT, który składa się z 14 znaków – przedrostka „SE” oraz 12 cyfr. Otrzymanie tego numeru poprzedza rejestracja do VAT. Kiedy przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczać VAT w Szwecji? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami taki obowiązek powstaje wówczas, gdy podmiot zagraniczny przekracza próg sprzedaży wysyłkowej – ustanowiony został on na poziomie 34 tys. euro rocznie.

Analogicznie jak w Polsce, również w Szwecji przedsiębiorcy składają deklaracje. Częstotliwość ich składania zależy od wysokości rocznego dochodu. Miesięczne obowiązują firmy o obrocie powyżej 40 mln koron szwedzkich. Obroty roczne od 1 do 40 mln koron szwedzkich oznaczają konieczność składania kwartalnych deklaracji VAT. Najrzadziej, bo raz w roku, wymagane dokumenty składają firmy o rocznym obrocie poniżej 1 mln zł.

Jesteś zainteresowany rejestracją VAT w Szwecji? Masz wątpliwości i potrzebujesz merytorycznego wsparcia? Odwiedź stronę internetową firmy Taxology – https://taxology.co.

Jak powinna być wystawiona szwedzka faktura VAT?

Rejestracja do VAT oznacza konieczność zapoznania się z tym, jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura VAT. Zgodnie z obowiązującymi w Szwecji przepisami w treści tego dokumentu należy zawrzeć informacje o:

  • kliencie i dostawcy – należy podać ich nazwy oraz adresy, a w przypadku dostawcy obowiązkowy jest numer VAT,
  • dostarczonych towarach lub wykonanych usługach – na fakturze powinien znaleźć się ich opis, należy też podać szczegóły dotyczące ilości towaru i daty jego dostawy,
  • cenie, kwocie VAT i zastosowanej stawce VAT – kwota podatku VAT powinna zostać podana w koronach szwedzkich, a w przypadku zerowego podatku VAT niezbędne jest też podanie dodatkowych szczegółów.

Poza łączną kwotą brutto, na fakturze muszą znaleźć się także elementy techniczne w postaci daty jej wystawienia oraz jej unikalny numer.

Faktury są podstawą rozliczeń podatku VAT. Szwedzkie urzędy skarbowe surowo karzą podmioty, które nieprawidłowo rozliczają podatek VAT. Poza odsetkami w wysokości 15 proc. liczyć trzeba się także z sankcjami finansowymi za złożenie błędnej lub niedokładnej deklaracji – kara wynosi 20 proc. nieprawidłowo zgłoszonego VAT.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *