Czym jest skład celny i magazyn czasowego składowania?

Czym jest skład celny i magazyn czasowego składowania?

Importowanie oraz eksportowanie towarów zazwyczaj jest związane z aspektami, takimi jak magazyn czasowego składowania i skład celny. Co oznaczają te pojęcia? Czym się różnią?

Skład celny

Skład celny jest rodzajem wydzielonego magazynu, który ma za zadanie zabezpieczenie towarów oraz zapewnienie im miejsca pod dozorem celnym przed dokonaniem odprawy celnej. Wszelkie działania związane ze składem celnym reguluje Unijny Kodeks Celny, określający także powstawanie takich obiektów. Firma, która chce prowadzić skład celny, musi wystąpić o dane pozwolenia i spełniać określone kryteria. Przede wszystkim zadbać należy o zabezpieczenia chroniące towary przed dostępem dla osób trzecich, czy działaniem szkodliwych czynników z zewnątrz. Składy celne mogą być publiczne (dostępne dla różnych firm) lub prywatne (przeznaczone dla jednego, konkretnego podmiotu).

Podkreślić należy, że w takich składach przechowuje się nieunijne towary – czyli takie, które importowane są spoza obszaru UE. W składzie dokonywać można szereg czynności, np. etykietowanie, przepakowywanie, czy też konfekcjonowanie. Ponadto, towar może opuścić to miejsce partiami, dzięki czemu zyskujemy możliwość rozłożenia i odroczenia kosztów związanych z cłem.

Magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania zazwyczaj jest podobnie organizowany, jednakże jego funkcje są całkiem inne niż w przypadku składów celnych. W tym przypadku towary są umieszczane w magazynie przed podjęciem kolejnej procedury, czy też przed dokonaniem ostatecznej odprawy celnej. Magazyny powinny być tak zorganizowane, aby zapewniały towarom przechowywanie w niezmienionym stanie. Nie wolno więc dokonywać na towarze konfekcjonowania czy przepakowania. Niekiedy konieczne jest skorzystanie z chłodni, jeśli dany towar wymaga określonej temperatury.

W magazynie czasowego składowanie umieszcza się towary importowane na teren UE w celu odsunięcia w czasie czynności odnoszących się do odprawy celnej, jeśli nie mamy do jej dokonania niezbędnej dokumentacji. Towar składować można maksymalnie 90 dni, natomiast przed złożeniem go w magazynie należy wnieść do stosownego urzędy deklarację czasowego składowania (DSK). Na tej podstawie towar zostaje przyjmowany w miejsce, jakim jest magazyn składowania czasowego.

Z funkcji składu celnego i magazynu czasowego składowania korzystają zazwyczaj przedsiębiorcy zajmujący się importowaniem oraz eksportowaniem towarów. Warto z nich skorzystać wtedy, gdy musimy uzupełnić niezbędną dokumentację, dokonać badań sanepidu lub inspekcji handlowej. Miejsca te najczęściej są prowadzone przez agencje celne lub spedycje, a także przez innych usługodawców. Niezwykle ważny jest fakt, że muszą one spełniać określone wymogi i zostać dostosowane do danego rodzaju towarów. Składowanie wymaga podpisania danej umowy, która odnosi się do czasu i innych aspektów związanych z przechowywaniem towaru. Kwestie z tym związane reguluje Unijny Kodeks Celny.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *