Audyty finansowe – na czym polegają?

audyty finansowe

Analiza sprawozdań finansowych, dokonywana przez biegłego i profesjonalnego rewidenta, odzwierciedla sytuację majątkową danego podmiotu gospodarczego. Audyt sprawozdań pozwala określić, czy przedstawione informacje są zgodne z polityką rachunkowości oraz prawnymi regulacjami. Poprawny raport powinien być sporządzony na podstawie ksiąg handlowych. Wyniki przedstawiane są w formie opinii rewidencyjnej.

Zalety audytu

Rzetelnie informacje na temat prowadzonych raportów umożliwiają rozwój firmy oraz stabilizację w danym sektorze gospodarczym. Szczegółowy opis usług audytorskich znaleźć można na stronie internetowej Crowe.com/pl. Rewizja finansowa potrzebna jest każdej firmie w celu stworzenia dobrego wizerunku swojego brandu. To również dobry sposób na pozyskanie zaufanych i lojalnych klientów, gotowych na podjęcie długotrwałej współpracy.

Rewizja a kontrola

Audytu nie można utożsamiać z pojęciem kontroli finansowej. Rewidenci nie zajmują się bowiem analizą błędów biznesowych przedsiębiorstwa. Ich zasadniczym celem jest ocena sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności oraz wiarygodności referowanych danych. Audyt służy określaniu sytuacji majątkowej i finansowej konkretnej firmy. Nierzadko rewidenci wskazują możliwe rozwiązania biznesowe w przypadku, gdy zauważą oni uchybienia w księgowości. Audyt pozwala również ocenić ryzyko decyzji, które dany przedsiębiorca chce podjąć w przyszłości.

Rozporządzenia

Według prawnych rozporządzeń audytowi finansowemu podlegają różnorodne podmioty gospodarcze, w tym:

  • banki i zakłady ubezpieczeniowe
  • kasy kredytowe
  • spółki akcyjne
  • jednostki, zarządzające funduszami emerytalnymi
  • firmy odpowiedzialne za obrót papierów wartościowych

Badanie audytorskie dostarcza wielu informacji na temat prowadzonych raportów finansowych Do rewidenci warto się jednak przygotować, dostarczając niezbędne dokumenty, ułatwiające i przyśpieszające przebieg procesu. Raporty sporządzane są jako e-dokumenty, potwierdzane przy użyciu elektronicznego podpisu.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *