Ubezpieczenie samochodu firmowego

Ubezpieczenie samochodu firmowego

Większość firm do swojej działalności potrzebuje samochodu. Pojazdy firmowe pokonują często dużo więcej kilometrów niż pojazdy prywatne. Przez co samochody firmowe są dużo bardziej narażone na wypadki, stłuczki i inne kolizje drogowe. Każde auto, bez wyjątku, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Zatem czy ubezpieczenie OC pojazdu firmowego jest droższe niż prywatnego? Na to oraz inne pytania postara się odpowiedzieć ekspert z agencji multiubezpieczeniowej https://multirisk.pl/.

Ubezpieczenie auta firmowego

Ubezpieczyciele za samochody firmowe uważają:

  • auta, u których w dowodzie rejestracyjnym wpisana zostaje nazwa przedsiębiorstwa,
  • samochody, które użytkowane są zarobkowo,
  • pojazdy, którymi poruszają się pracownicy firmy, a nie tylko właściciele.

Samochód zakupiony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest środkiem trwałym firmy. Powinien zostać wpisany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. Koszty poniesione na jego utrzymanie, zakup paliwa czy naprawy i części samochodowe są ewidencjonowane w kosztach firmowych i podlegają odliczeniu od przychodu. Tak samo jest również w przypadku polisy OC i NNW. Kiedy firma kupuje samochód, musi zarejestrować go w Wydziale Komunikacji, właściwym dla miejsca zamieszkania. W dowodzie rejestracyjnym zostaje wpisany:

  • REGON, kiedy firma jest zarejestrowana jako spółka z o.o.,
  • PESEL, gdy działalność jest jednoosobowa lub w formie spółki cywilnej.

Kiedy w dowodzie widnieje numer PESEL, ubezpieczyciel liczy składkę w oparciu o historię posiadacza. W przypadku REGON kiedy spółka jest nowa, nie posiada historii ubezpieczeniowej, składkę wylicza się bez żadnych ulg i zniżek.

Flota pojazdów

Podczas wyliczania składki OC istotne jest czy ubezpieczony ma zostać jeden pojazd służbowy, czy kilka pojazdów nazywane flotą. Kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność jednoosobową i posiada jeden samochód firmowy, a także jest jego jedynym użytkownikiem, składka zostanie wyliczona jak dla osoby prywatnej, użytkującej prywatny samochód. Dlatego cena OC będzie zależna od tego, ile lat kierowca posiada prawo jazdy, a także od danych technicznych jego pojazdu.

Kiedy w firmie wykorzystywanych jest więcej samochód niż jeden, ubezpieczyciel wyliczy składkę, metodą przeznaczoną dla floty pojazdów. W wielu przedsiębiorstwach jeden samochód jest wykorzystywany przez wiele osób, dlatego firma ubezpieczeniowa nie ma możliwości ustalenia wysokości tej składki takim samym sposobem jak dla osób prywatnych. Składka dla floty aut jest średnią wyliczoną po zsumowaniu składek i podzieleniu przez liczbę wszystkich aut. Takie ubezpieczenie jest korzystne dla firm, które posiadają wiele samochodów. Ma ono nie tylko korzyść finansową, ale również może pomóc w zarządzaniu samochodami. Firma nie przegapi wtedy momentu zapłaty za jeden z samochodów, ponieważ wszystkie auta będą włączone w jedną składkę ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie AC floty pojazdów ubezpieczalnie wyliczają w oparciu o metodę all risk (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk). Ubezpieczenie chroni finansowo przed wszystkimi nagłymi oraz nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Kiedy firma posiada samochody zakupione w ramach umowy leasingowej, musi pamiętać, że leasingodawcy wymagają zarówno obowiązkowego ubezpieczenia OC, jak i AC. Takie ustalenia bardzo często zostają zawarte w umowie.

Taksówkarze

Surowo traktowaną w kwestii składki OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jest grupa taksówkarzy. Powodem jest tu częste użytkowanie auta, a także częściej narażone na kolizje drogowe, przez mocno eksploatowane pojazdy. Samochód oznaczony jako taksówka podwyższa koszt ubezpieczenia nawet 20%. Często firma chcąc zniechęcić takiego klienta, przedstawia mu bardzo wysokie składki, aby skłonić go do rezygnacji.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach ubezpieczenia zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. Wysokość składki i sposób jej wyliczania jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności. 

Więcej informacji na temat ubezpieczenia samochodu firmowego znajdziesz na stronie https://multirisk.pl/ubezpieczenie-samochodu-firmowego-koszty-ubezpieczenia-i-niuanse-podatkowe/

Prowadzisz firmę i chcesz skorzystać z ubezpieczenia? Zapoznaj się z innymi publikacjami z dziedziny ubezpieczeń działaności gospodarczej: https://multirisk.pl/category/news/

Materiał partnera

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *