Ubezpieczenie należności – na czym polega i kiedy warto je wybrać?

Ubezpieczenie należności – na czym polega i kiedy warto je wybrać?

Brak spłaty należności przez kontrahenta może spowodować ryzyko utraty płynności finansowej i bankructwo Twojej firmy. Aby temu zapobiec, pomyśl o wykupieniu ubezpieczenia należności.

Czym jest ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie należności to rodzaj ubezpieczenia finansowego chroniącego firmę przed ryzykiem strat, jakie wywołuje brak zapłaty za towar lub usługę przez partnera biznesowego.

Skorzystanie z ubezpieczenia należności pozwala na zminimalizowanie ryzyka wynikającego z niewypłacalności kontrahenta i podnosi bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonej firmy.

Ubezpieczenie należności – dla kogo?

Z ubezpieczenia należności mogą korzystać wszystkie firmy, którym zależy na ochronie przed utratą płynności finansowej. Skierowane jest ono przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy stosują odroczone terminy płatności – kredyty kupieckie.

Z oferty mogą korzystać:

  • Małe firmy,
  • Średnie firmy,
  • Duże firmy.

Ubezpieczenie przeznaczone jest również dla klientów międzynarodowych, dzięki czemu wspiera firmy, które zawierają transakcje handlowe w różnych krajach świata.

Jak działa ubezpieczenie należności?

1. Złożenie wniosku o ubezpieczenie należności

Pierwszym krokiem jest przygotowanie i złożenie wniosku o ubezpieczenie należności dla konkretnych kontrahentów w firmie ubezpieczeniowej.

2. Weryfikacja kontrahenta

Ubezpieczyciel weryfikuje kontrahenta, korzystając z różnych źródeł informacji, na przykład wywiadowni gospodarczych, historii płatniczych, raportów finansowych.

3. Przyznanie limitu kredytowego dla kontrahenta i zawarcie umowy

Gdy ocena wiarygodności kontrahenta jest pozytywna, firma ubezpieczeniowa przyznaje limit kredytowy i przygotowuje ofertę ubezpieczenia należności. Po podpisaniu umowy należy opłacić składkę.

4. Dostawa towaru lub usług do kontrahenta

Następnie ubezpieczona firma przekazuje towar lub świadczy usługi na rzecz kontrahenta.

5. Windykacja należności

Gdy kontrahent nie ureguluje zobowiązania, ubezpieczyciel podejmuje działania windykacyjne, by odzyskać należność.

6. Wypłata odszkodowania

Jeżeli windykacja nie okazała się skuteczna, klient może ubiegać się o wypłatę odszkodowania ze swojego ubezpieczenia należności. Pozwala ono na utrzymanie płynności finansowej w przypadku braku spłaty zadłużenia przez kontrahenta.

7. Monitoring wypłacalności

Dodatkowo ubezpieczyciele prowadzą działania polegające na monitoringu wypłacalności kontrahentów. W sytuacji, gdy pojawiają się jakiekolwiek problemy, informują o tym swoich klientów. Dzięki temu można również zredukować ryzyko wynikające z zawarcia umowy z niewypłacalnym partnerem.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie należności niesie za sobą wiele korzyści, dzięki którym prowadzenie biznesu staje się jeszcze prostsze.

Najważniejsze korzyści:

  • Wsparcie w przypadku braku wypłacalności kontrahenta,
  • Większe poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności,
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z wyborem partnera biznesowego,
  • Skuteczne zarządzanie ryzykiem w handlu,
  • Większa wiarygodność firmy,
  • Lepsze wyniki finansowe.

Jeżeli zatem chcesz prowadzić swój biznes bez obaw o niewypłacalność kontrahentów, ubezpieczenia należności to oferta, która pomoże Ci w dążeniu do sukcesu.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *