Jak sprawnie szukać dofinansowania dla firm?

źródła finansowania dla firm

Zarówno małe, jak i duże firmy często stoją przed tym samym wyzwaniem – pozyskaniem kapitału na rozwój i inwestycje. Przedsiębiorcy są jednak w dobrej sytuacji, bo mogą skorzystać z całej palety dedykowanych im produktów. Poznaj kilka źródeł dofinansowania dla firmy i wybierz najkorzystniejsze dla siebie.

Dla początkujących przedsiębiorców – dotacja z urzędu pracy

Brak kapitału na start to częsty problem początkujących przedsiębiorców. Alternatywą dla pożyczki od rodziny czy znajomych jest dotacja z urzędu pracy. Ponieważ jest to jedna z form walki z bezrobociem, pomoc jest bezzwrotna. Maksymalna wysokość dotacji zależy jednak od możliwości danego urzędu pracy, np. we Wrocławiu jest to ok. 25 tys. zł.

Aby otrzymać dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi spełnić kilka wymagań, w tym posiadać status osoby bezrobotnej. Do wniosku o środki należy dołączyć biznesplan i dokumenty potwierdzające doświadczenie w branży, w której chce on działać (mogą one pomóc w uzyskaniu dotacji). Na rozpatrzenie wniosku urząd potrzebuje ok. 30 dni.

Dotacje dla przedsiębiorców ze środków unijnych

W latach 2014-2020 przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje unijne. Na największe wsparcie mogą liczyć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Łącznie do podziału między firmami jest 20 mld euro w ramach pięciu głównych funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego, Funduszu Spójności i Europejskiego oraz Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Przedsiębiorcy mogą starać się o środki na prowadzenie projektów badawczych, wdrażanie innowacji w biznesie i rozwiązań ekologicznych, informatyzację przedsiębiorstwa czy na ekspansję działalności za granicę. Szczegóły realizowanych programów są dostępne na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Kredyt bankowy dla firm

Wielu przedsiębiorców poszukujących dofinansowania dla swoich firm korzysta z kredytów bankowych. W całej Europie to jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania działalności gospodarczej – właściciele firm mogą w ten sposób pozyskać nawet kilka milionów złotych! Aby wybrać najlepszy kredyt, nie obejdzie się bez dokładnego porównania ofert. Pomocne są w tym rankingi kredytów dla firm.

Aktualny ranking kredytów dla firm znajduje się pod adresem: https://domkredytowy.pl/ranking-kredytow-dla-firm/. Zestawienie pozwala zorientować się w maksymalnych kwotach kredytu, o jakie można się starać, oraz w maksymalnych okresach, na które poszczególne kredyty zostaną udzielone. Dzięki różnorodnym propozycjom, odpowiednie finansowanie dla siebie znajdzie przedsiębiorstwo na każdym etapie rozwoju. W ofercie znajdują się zarówno kredyty niezabezpieczone (z uwagi na ryzyko są one droższe), jak i zabezpieczone hipoteką (to forma zabezpieczenia dla kredytodawcy – gdyby klient przestał spłacać kredyt, bank będzie miał prawo przejąć nieruchomość).

Kredyt kupiecki od kontrahenta

Firmy bardzo często korzystają z kredytu kupieckiego, który – co prawda – nie pozwala pozyskać kapitału, ale jest zaliczany do pozabankowych form finansowania działalności gospodarczej. Dzięki temu, że kontrahent wystawia fakturę z odroczonym terminem zapłaty, przedsiębiorca nie musi angażować swoich środków na opłacenie dostarczonego towaru czy wykonanych usług. Inaczej mówiąc, dysponuje towarem lub korzysta z wykonanej dla niego usługi jeszcze przed uiszczeniem zapłaty.

Kredyt kupiecki jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców, gdyż najczęściej nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jego wysokość ustalają między sobą zainteresowane firmy, najczęściej w oparciu o zaufanie wypracowane na bazie dotychczasowej współpracy. Rzadziej spotykany jest wariant, w którym przedsiębiorca (dostawca) żąda zabezpieczenia kredytu kupieckiego.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *