Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron – jak sprawnie przeprowadzić?

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

Posiadając umowę najmu czy to lokalu mieszkaniowego czy usługowego na czas określony, często postawieni jesteśmy przed problemem konieczności wcześniejszego rozwiązania umowy. Zarówno wynajmujący jak i najemca chronieni są przez zapisu umowne, które często nie przewidują możliwości wcześniejszego zakończenia umowy. Brak takich zapisów mógł wynikać ze zwykłej nieroztropności stron lub z celowego działania. Zawarcie umowy najmu na czas określony podyktowane mogło być różnymi przesłankami, które w trakcie trwania umowy miały prawo ulec zmianie czy utracić na aktualności.

W takim przypadku jedyną szansą na „uwolnienie” się od niechcianego najemcy bądź zrezygnowanie z niepotrzebnego wydatku jest porozumienie z drugą stroną kontraktu. Jedynym problemem może być tutaj niechęć drugiej strony kontraktu do dokonywania w niej zmian. Tutaj pozostaje nam jedynie poszukiwanie argumentów „za”. Jeżeli jesteśmy najemcą możemy wprost i szczerze wykazać, że nie stać nas na dalsze ponoszenie kosztów i liczymy na zdrowy rozsądek wynajmującego, który zamiast uzyskiwać dochód z lokalu będzie miał w nas dłużnika. Taki argument zwykle wystarcza, aby z niepewnym lokatorem rozstać się bezproblemowo i szybko. Nieco inny problem możemy mieć jeżeli jesteśmy stroną wynajmującą. Lokatorzy, którym podoba się dana nieruchomość, niechętnie będą skłoni odpuścić atrakcyjną dla nich umowę. Możemy w takim przypadku uciec się do pewnych prób premiowania, na przykład obniżenie kwoty ostatnich czynszów lub pomoc w poszukiwaniu innego lokalu.

Jeżeli tylko uzyskamy słowne porozumienie z drugą stroną naszej umowy to możemy przystąpić do sporządzenia tak zwanej umowy rozwiązującej za porozumieniem stron. Na szczęście polskie prawo obwarowane jest zasadą swobody zawierania umów i możemy to wykorzystać negocjując nową umowę czy to z najemcą lub wynajmującym. Tylko od nas zależy jakie zapisy będą regulować nasze rozstanie się. Oczywiście nie możemy zapomnieć o podstawowych elementach jakie muszą się w takim porozumieniu znaleźć. Należy tu zaznaczyć, że taka umowa powinna być zawarta na piśmie, to uchroni nas przed konsekwencjami niedorozumienia czy też wycofania się drugiej strony z jej założeń.

Głównymi składowymi rozwiązania umowy najmu za porozumieniem są:

  • miejscowość i data;
  • określenie stron umowy – należy podać możliwie jak najwięcej danych – imię, nazwisko, pesel, adres lub jeżeli podmiotem jest firma jej nazwa, nip i/lub krs, adres; ewentualne pełnomocnictwa;
  • dodanie zapisu, że jest to porozumienie tych stron w zakresie rozwiązania umowy najmu
  • określenie umowy najmu, kiedy, gdzie była zawarta i oczywiście jakiego lokalu dotyczyła
  • określenie warunków wypowiedzenia – od kiedy obowiązuje, czy obwarowane jest jakimiś dodatkowymi ustaleniami
  • określenie warunków ostatecznego rozliczenia mediów, kaucji i innych kosztów
  • podpisy stron

Przeczytaj także: rozwiazanie umowy najmu za porozumieniem stron

Co ważne takie porozumienie powinno być sporządzone w tylu egzemplarzach, ile jest stron zainteresowanych i warto to zawrzeć w treści umowy. Można dodatkowo uzasadnić powód zawarcia takiego porozumienia, im więcej informacji zawierać będzie porozumienie, tym mniejsze ryzyko że będzie ono wadliwe.

Warto, aby dodać zapisy, że w momencie zdawania lokalu strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi najlepszą metodę na zabezpieczenie swoich ewentualnych roszczeń wobec byłego najemcy w przypadku zniszczeń lub przeciwnie – może być obroną przed próbą przypisania winy za dokonanie ubytków w lokalu.

Przeczytaj także: protokół przekazania mieszkania

Warto by zawierał określenia, że strony nie posiadają wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *