Z jakich programów i funduszy możemy otrzymać dofinansowanie w 2021 roku?

Z jakich programów i funduszy możemy otrzymać dofinansowanie w 2021 roku?

Istotnym źródłem finansowania, które wspiera rozwój polskiej gospodarki są dostępne na rynku programy i fundusze. Obsługą wielu z nich zajmuje się polski bank rozwoju, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Kto i o jakie finansowanie może się starać w 2021 roku?

Programy i fundusze 2021 obsługiwane przez BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego obsługuje programy i fundusze, z których mogą korzystać:

  • małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa,
  • samorządy i instytucje publiczne,
  • podmioty działające na rynku mieszkaniowym,
  • osoby prywatne.

Rodzaje programów dostępnych w 2021 roku

Dostępne w 2021 roku programy – realizowane lub obsługiwane przez BGK – mają na celu wsparcie różnych sektorów polskiej gospodarki i firm na każdym etapie ich rozwoju.

Wśród nich jest na przykład Program Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie, skierowany do osób, które dopiero zakładają własną działalność gospodarczą lub chcą utworzyć nowe miejsce pracy.

Dostępne są także programy, które oferują finansowanie dla już działających małych i średnich firm. Są to przede wszystkim nisko oprocentowane pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli finansowanie zwrotne, które można przeznaczyć na dalszy rozwój działalności lub podniesienie konkurencyjności firmy. Dla tej samej kategorii odbiorców przygotowany został program poręczeń i gwarancji, dzięki któremu firmy z krótką historią kredytową lub te, które nie mają odpowiedniego zabezpieczenia mogą uzyskać kredyt we współpracującym z BGK banku komercyjnym.

Dostępne jest także finansowanie, które można przeznaczyć m.in. na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej, przedsięwzięcia rewitalizacyjne czy te z obszaru telekomunikacji.

W ofercie BGK nie brakuje również programów wspierających eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Mogą z nich korzystać przedsiębiorstwa, dla których krajowy rynek stał się już zbyt mały i poszukują nowych kierunków rozwoju.

Z programów i funduszy obsługiwanych przez BGK finansowane są także przedsięwzięcia związane z rozwojem budownictwa społecznego i komunalnegoprzedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne oraz takie, które służą likwidacji barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

Z pełną listą programów i funduszy, które realizuje lub obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego, można się zapoznać na stronie internetowej banku.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *