Progi podatkowe – czym są i jaka jest ich wysokość?

progi podatkowe

18 i 32% – to liczby, które warto zapamiętać.

Progi podatkowe są ściśle powiązane z kwestią podatku dochodowego, czyli świadczeniem, które jest obowiązkowo uiszczane tak przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne na rzecz państwa. Wysokość tego podatku wynika z osiągniętego dochodu i odliczeń, które w danym roku zostały wykorzystane.

Polska skala podatkowa ma charakter progresywny. Konsekwencją tego jest sposób obliczania podatku – dochód do wysokości pierwszego progu jest opodatkowany stawką pierwszą (z uwzględnieniem wolnej od podatku kwoty), z kolei nadwyżka nad tym progiem objęta jest drugą stawką podatkową. Obowiązujące stawki to 18 oraz 32%.

Czym są progi podatkowe i jaka jest ich wysokość?

Zgodnie więc z najprostszą definicją, progi podatkowe są ustawowo wskazanymi kwotami, których osiągnięcie wpływa na wysokość uiszczanego w każdym roku rozliczeniowym podatku dochodowego.

Podatek dochodowy pobierany jest od podstawy jego obliczenia według dwóch obowiązujących obecnie skal. W przypadku podstawy obliczenia, która nie przekracza 85 528 zł, podatek równy jest 18%. Jeżeli podstawa ta jest wyższa niż 85 528 zł, podatek wyniesie sumę 15 395,04 zł oraz 32% z powstałej ponad tę wartość nadwyżki. W obu tych sytuacjach należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek.

Wysokość zmniejszającej podatek kwoty jest w każdym roku weryfikowana przez odpowiedniego do spraw finansów publicznych ministra.

W 2017 roku kwotami zmniejszającymi są: 1 188 zł – gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa niż 6 600 zł; 1 188 zł pomniejszone o wartość 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) / 4 400 zł – jeśli podstawa obliczenia przekracza 6 600 zł, ale nie przekracza 11 000 zł; 556,02 zł – kiedy podstawa wynosi od 11 000 zł do 85 522 zł albo 556,02 zł pomniejszone o wartość 556,02 x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 4 472 zł – jeżeli podstawa jest wyższa od 85 528 zł, lecz niższa od 127 000 zł.

Najpierw czas poświęcony pracy, później dochód

W tym zakresie kluczowe znaczenie ma dochód, który osiąga płatnik. Nie można zapominać o tym, iż to właśnie jednym z celów ewidencjonowania czasu pracy zatrudnionych osób jest dokładne wyliczanie przysługującego im wynagrodzenia, które później stanowić będzie podstawę opodatkowania. Kalkulacje te wspomoże system rejestracji czasu pracy w Twojej firmie. Aplikacja inEwi.pl nie tylko pozwoli na sprawne zarządzanie czasem pracy, ułatwiając przy tym funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, ale także oszacuje należne pracowników wynagrodzenie, z które będą się oni później rozliczać.

Biuro rachunkowe Aktyw Opole.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

2 komentarze - Progi podatkowe – czym są i jaka jest ich wysokość?

  1. Gregory pisze:

    mam nadzieje że rządzący nie wprowadzą 3 próg podatkowy, że nie zlikwidują rozliczania wspólnego i że zwiększą kwotę wolną od podatku tak jak to zrobili ostatnio w Rumuni

  2. adwokat pisze:

    Wg mnie te progi to jakaś porażka na całej linii, gdyby były niższe za pewne o wiele łatwiej byłoby nie jednemu obywatelowi. Oby kwota wolna od podatku się nie zmieniła na gorsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *