Progi podatkowe – czym są i jaka jest ich wysokość?

progi podatkowe

18 i 32% – to liczby, które warto zapamiętać.

Progi podatkowe są ściśle powiązane z kwestią podatku dochodowego, czyli świadczeniem, które jest obowiązkowo uiszczane tak przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne na rzecz państwa. Wysokość tego podatku wynika z osiągniętego dochodu i odliczeń, które w danym roku zostały wykorzystane.

Polska skala podatkowa ma charakter progresywny. Konsekwencją tego jest sposób obliczania podatku – dochód do wysokości pierwszego progu jest opodatkowany stawką pierwszą (z uwzględnieniem wolnej od podatku kwoty), z kolei nadwyżka nad tym progiem objęta jest drugą stawką podatkową. Obowiązujące stawki to 18 oraz 32%.

Czym są progi podatkowe i jaka jest ich wysokość?

Zgodnie więc z najprostszą definicją, progi podatkowe są ustawowo wskazanymi kwotami, których osiągnięcie wpływa na wysokość uiszczanego w każdym roku rozliczeniowym podatku dochodowego.

Podatek dochodowy pobierany jest od podstawy jego obliczenia według dwóch obowiązujących obecnie skal. W przypadku podstawy obliczenia, która nie przekracza 85 528 zł, podatek równy jest 18%. Jeżeli podstawa ta jest wyższa niż 85 528 zł, podatek wyniesie sumę 15 395,04 zł oraz 32% z powstałej ponad tę wartość nadwyżki. W obu tych sytuacjach należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek.

Wysokość zmniejszającej podatek kwoty jest w każdym roku weryfikowana przez odpowiedniego do spraw finansów publicznych ministra.

W 2017 roku kwotami zmniejszającymi są: 1 188 zł – gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa niż 6 600 zł; 1 188 zł pomniejszone o wartość 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) / 4 400 zł – jeśli podstawa obliczenia przekracza 6 600 zł, ale nie przekracza 11 000 zł; 556,02 zł – kiedy podstawa wynosi od 11 000 zł do 85 522 zł albo 556,02 zł pomniejszone o wartość 556,02 x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 4 472 zł – jeżeli podstawa jest wyższa od 85 528 zł, lecz niższa od 127 000 zł.

Najpierw czas poświęcony pracy, później dochód

W tym zakresie kluczowe znaczenie ma dochód, który osiąga płatnik. Nie można zapominać o tym, iż to właśnie jednym z celów ewidencjonowania czasu pracy zatrudnionych osób jest dokładne wyliczanie przysługującego im wynagrodzenia, które później stanowić będzie podstawę opodatkowania. Kalkulacje te wspomoże system rejestracji czasu pracy w Twojej firmie. Aplikacja inEwi.pl nie tylko pozwoli na sprawne zarządzanie czasem pracy, ułatwiając przy tym funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, ale także oszacuje należne pracowników wynagrodzenie, z które będą się oni później rozliczać.

Biuro rachunkowe Aktyw Opole.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

2 komentarze - Progi podatkowe – czym są i jaka jest ich wysokość?

  1. Gregory pisze:

    mam nadzieje że rządzący nie wprowadzą 3 próg podatkowy, że nie zlikwidują rozliczania wspólnego i że zwiększą kwotę wolną od podatku tak jak to zrobili ostatnio w Rumuni

  2. adwokat pisze:

    Wg mnie te progi to jakaś porażka na całej linii, gdyby były niższe za pewne o wiele łatwiej byłoby nie jednemu obywatelowi. Oby kwota wolna od podatku się nie zmieniła na gorsze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kontakt przez Facebook Messenger