Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

firma windykacyjna

Twój interesant staje się dłużnikiem? Chciałbyś odzyskać pieniądze oraz zachować dobre relacje z Klientem? Wyjściem, które pozwoli Ci ściągnąć dług oraz będzie klarownym sygnałem dla drugiej strony sporu, jest wysyłka wezwania do zapłaty.

Dlaczego wezwanie do zapłaty jest takie ważne?

Poprawnie przygotowane wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem do sprawnego odzyskania należnych ci pieniędzy. Profesjonalne pisma prawnicze budzą respekt, a dłużnicy, którzy je otrzymali, chętniej zgadzają się na wyznaczone warunki i dokonują spłat. Właśnie dlatego tak istotnym jest sporządzenie specjalistycznego dokumentu, zawierającego komplet niezbędnych informacji dotyczących Twojego roszczenia.

Pamiętaj! Wezwanie do zapłaty jest próbą polubownego załatwienia sprawy. Wystosowanie go jest korzystne nie tylko dla Ciebie, ale także dłużnika, który woli uniknąć wszczynania kosztownego postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Dzięki dobrze sporządzonemu wezwaniu do zapłaty unikniesz także niepotrzebnego stresu związanego z walką o własne pieniądze oraz zaoszczędzisz środki, które musiałbyś przeznaczyć na pokrycie kosztów procedury sądowej. Więcej informacji o przedsądowym wezwaniu do zapłaty znajdziesz w dedykowanym artykule.

Przepisy określają, iż w sprawach windykacyjnych niemal konieczne jest podjęcie próby odzyskania długu na własną rękę. Wezwanie do zapłaty z Twoim podpisem możesz umieścić na liście dowodów w przypadku wszczęcia postępowania sądowo-egzekucyjnego. Jest to jasnym poświadczeniem, iż dołożyłeś wszelkich starań, by załatwić sprawę polubownie i nie angażować niepotrzebnie sądu.

Jakie informacje musi zawierać wezwanie do zapłaty?

Przede wszystkim dokument powinien być utrzymany w oficjalnym tonie. Stosując język urzędowy, zawrzyj w nim wyłącznie niezbędne informacje dotyczące powstałego zobowiązania.

Każde profesjonalnie napisane wezwanie do zapłaty powinno posiadać następujące elementy:

 • nagłówek,
 • dane wierzyciela i dłużnika (imię i nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego, adres),
 • wysokość długu,
 • harmonogram spłaty,
 • wskazania dotyczące sposobu uregulowania zobowiązań,
 • dodatkowe koszty wynikające z opóźnień w spłacie (odsetki, możliwe koszty postępowania sądowego),
 • umowę lub fakturę, na podstawie której żądasz spłaty należności,
 • adnotację o możliwych konsekwencjach w przypadku niezastosowania się do wezwania.

Aby zadbać o skuteczność wezwania do zapłaty, koniecznie zawrzyj informację, iż dalsze wstrzymywanie się od uregulowania zobowiązań będzie skutkowało wszczęciem postępowania sądowego!

W przypadku, gdy Twoim dłużnikiem jest firma, do wezwania dołącz:

 • nazwę firmy zalegającej z płatnościami,
 • właściwy jej numer KRS lub numer CEIDG,
 • adres siedziby firmy.

Z powyższą wiedzą, możesz przystąpić do samodzielnego przygotowania wezwania do zapłaty. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że pismo będzie sporządzone w pełni fachowo, skorzystaj z pomocy profesjonalistów!

W Vindicat znajdziesz wzory pism, także spersonalizowanych wezwań do zapłaty, które zostaną opracowane na podstawie wprowadzone przez Ciebie dane (personalia Twoje i dłużnika, informacje dotyczące długu).

Dzięki wsparciu Vindicat możesz mieć pewność, że Twoje wezwanie do zapłaty spełnia wszystkie kryteria prowadzące do szybkiego uregulowania powstałych wobec Ciebie zobowiązań. Ponadto system oferuje zautomatyzowaną wysyłkę monitów za pomocą SMS oraz dostęp do pieczęci kancelarii Vindicat, którą opatrzysz wszystkie dokumenty przesyłane dłużnikowi.

Co jeszcze zyskasz windykując z Vindicat?

Vindicat jest firmą windykacyjną, wspierającą wierzycieli w monitorowaniu i zarządzaniu sprawami windykacyjnymi. Jej głównym zadaniem jest pomoc w odzyskaniu zaległych pieniędzy w drodze windykacji polubownej! Aż 93% powierzonych Vindicat spraw zakończyło się sukcesem bez konieczności wszczynania postępowania sądowo egzekucyjnego!

Decydując się na wsparcie Vindicat zyskasz również:

 • monitoring płatności,
 • zarządzanie windykacją bez wychodzenia z domu,
 • oszczędność czasu i pieniędzy.

Vindicat pomoże Ci przeprowadzić procedurę windykacyjną, a komplet dokumentów związanych z Twoją sprawą będzie dla Ciebie dostępny w jednym miejscu przez cały czas!

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *