Nowe programy pomocowe BGK pomagają firmom niezależnie od wielkości

programy bgk

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje szereg udogodnień i nowych możliwości dla przedsiębiorców z różnych branż, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy. Z rozwiązań przygotowanych wraz z resortami finansów, rozwoju i funduszy skorzystać mogą mikro-, małe, średnie i duże firmy. Tarcza pomocowa BGK wpisuje się w szeroko rozumianą tarczę antykryzysową, która ma uchronić przedsiębiorców przed kłopotami finansowymi wynikającymi z zamrożenia gospodarki ze względu na pandemię COVID-19. Można z niej skorzystać również, jeśli firma sięgnęła po inne rodzaje wsparcia rządowego.

Pakiet pomocowy BGK to 10 propozycji, z których większość jest już dostępna, a kolejne są na etapie wdrażania i będą gotowe niedługo. Rozwiązania te dotyczą między innymi gwarancji spłaty kredytu, dopłat oraz pożyczek z funduszy unijnych i krajowych. Część rozwiązań polega na modyfikacji istniejących wcześniej programów (np. gwarancje de minimis, kredyt na innowacje technologiczne) w taki sposób, by przedsiębiorcom łatwiej było z nich skorzystać. Pojawiły się też nowe programy, np. Fundusz Gwarancji Płynnościowych czy dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Sprawdź propozycje Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami COVID-19.

Gwarancje de minimis

Gwarancje de minimis zabezpieczają kredyty zaciągane przez mikro-, małe i średnie firmy, czyli te, które zostały najbardziej dotknięte przez koronawirusa i mają najbardziej ograniczone możliwości prowadzenia swojej działalności.

Zgodnie z nowymi, korzystniejszymi warunkami, zabezpieczają aż do 80 proc. kwoty kredytu (wcześniej 60 proc.), a okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego to 39 miesięcy (było 27). Co ważne, BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy rok (wcześniej wynosiła ona 0,5 proc.). Wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł.

Z gwarancji na nowych zasadach skorzystało już 9 tys. firm, które otrzymały gwarancje na łączną kwotę 5,5 mld zł (stan na dzień 21.05.2020 r.).

Wnioski można składać w bankach kredytujących, których lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/.

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), czyli przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie (np. pracy) czy spółki non-profit także mogą liczyć na szereg udogodnień. Znalazły się wśród nich wakacje kredytowe oraz wydłużenie okresu spłaty pożyczki.

Kredyt na innowacje technologiczne

Trwający obecnie nabór wniosków (na starych zasadach) został skrócony do 31 maja. Od 1 czerwca rusza kolejny nabór – przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o premię technologiczną na zdecydowanie korzystniejszych zasadach, obejmujących m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej, które wynosiło dotychczas 6 mln zł. Ponadto nie ma już wymogu innowacyjności w skali kraju – teraz wystarczy, by produkt lub usługa były innowacyjne dla konkretnego przedsiębiorstwa.

Pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój to program realizowany ze środków unijnych. Pożyczki z tego programu można przeznaczyć na utrzymanie płynności finansowej. Zaletą pożyczek płynnościowych z programu Inteligentny Rozwój są: zerowe oprocentowanie i półroczna karencja w spłacie. Maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy wynosi 15 mln zł.

Wniosek składać można w instytucji finansującej, która współpracuje z BGK. Pełna lista instytucji dostępna na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

BGK wprowadza udogodnienia także w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę z tego programu, mogą liczyć na przedłużenie standardowej karencji w spłacie o dodatkowe pół roku, a także półroczne wakacje kredytowe. Mogą też wnioskować o obniżenie oprocentowania. Obniżone oprocentowanie oferowane jest również wszystkim nowym klientom programu.

Wniosek złożyć można w instytucji finansującej, z którą zawarta została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji dostępna na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/.

Gwarancje Biznesmax

Nowe warunki gwarancji Biznesmax ułatwiają dostęp do kredytów obrotowych, co przełoży się na zachowanie płynności finansowej firm. Z produktu mogą teraz korzystać przedsiębiorcy, którzy np. zrealizowali inwestycję z efektem ekologicznym, np. OZE lub gospodarki obiegu zamkniętego.

Wniosek złożyć można w bankach kredytujących. Aktualna lista jest dostępna na: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-biznesmax/.

Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie cieszy się dużą popularnością wśród mikro- i małych firm. Teraz zmianie uległy jego warunki. Na co mogą liczyć uczestnicy Programu Pierwszy biznes – wsparcie w starcie? Między innymi na zawieszenie do 6 miesięcy spłaty pożyczki, wydłużenie karencji o pół roku, obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. (do 12 miesięcy), wydłużenie spłaty kredytu o rok. Będzie można przez dłuższy niż do tej pory czas brać udział w bezpłatnych szkoleniach i korzystać z darmowego doradztwa.

Wniosek złożyć można w instytucji finansującej, z którą zawarta została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista dostępna na http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Fundusz Gwarancji Płynnościowych przeznaczony jest dla średnich i dużych firm, które ucierpiały na skutek pandemii. Gwarancje sięgają 80 proc. kwoty kredytu o wartości od 3,5 do 200 mln zł. Okres udzielanej gwarancji to aż 27 miesięcy. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest brak zaległości w ZUS-ie, US i banku kredytującym na 1 lutego 2020 r.

Wniosek można złożyć w bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Lista dostępna na stronie:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/.

System dopłat do oprocentowania kredytów

Pod obrady Sejmu trafiły rozwiązania legislacyjne, które pozwolą na realizację programu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez sektor bankowy. W założeniu system takich dopłat miałby objąć małe, średnie i duże firmy z każdej branży.

Wniosek będzie można złożyć w banku, z którym BGK podpisze umowę współpracy.

Oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozwiązania mają pomóc przedsiębiorcom, którzy otrzymali już kredyty, ale ze względu na sytuację rynkową spowodowaną pandemią COVID-19 mają problemy ze spłatami rat. Mogą z nich skorzystać także przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać nowe środki na swoją działalność, jednak w obliczu spowolnienia gospodarki obawiają się o utrzymanie płynności finansowej. Dzięki większym i łatwiejszym do uzyskania gwarancjom, obniżeniu oprocentowania kredytów i wydłużeniu wakacji kredytowych możliwe będzie zachowanie płynności i szybkie wznowienie działalności po odmrożeniu gospodarki.

Więcej informacji o powyższych i innych oferowanych formach wsparcia szukaj na stronie https://www.bgk.pl/ oraz https://www.biznes.gov.pl/pl.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *