Niezawodne sposoby na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa

optymalizacja podatkowa

Wynik rozliczeniowy jest kluczowym aspektem dla działalności każdej firmy. Składa się na niego wiele elementów. Jednym z nich są obciążenia podatkowe. Ich obniżenie może mieć kolosalne znaczenie dla poprawy kondycji finansowej. Z tego powodu optymalizacja podatkowa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Najogólniej ujmując, optymalizacja podatkowa to działania mieszczące się w ramach przepisów panującego prawa, pozwalające na zmniejszenie obciążeń obowiązujących podatnika. Dokonuje się ich poprzez dobór najkorzystniejszych dla danej firmy struktur i rozwiązań podatkowych.

Pierwszym krokiem dla przedsiębiorstwa chcącego obniżyć obciążenia fiskalne, powinno być przeanalizowanie księgowości krok po kroku. Na podstawie wypracowanego bilansu można zaplanować strategię pozwalającą minimalizować wysokość podatków. Obecne przepisy pozwalają na wiele rodzajów optymalizacji. Poniżej omówimy kilka z nich.

Umowy cywilno-prawne

Zatrudnienie pracowników generuje bardzo duże koszty. Aby je obniżyć warto rozważyć możliwość zawierania umów cywilno-prawnych zamiast umów o pracę. Do podstawowych kontraktów tego typu zalicza się umowę o dzieło i umowę zlecenie. Wiążą się one z niższymi obciążeniami podatkowymi oraz mniejszymi kosztami na rzecz ZUS-u.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Jest to możliwość, z której nowopowstałe przedsiębiorstwa (oraz tak zwani mali podatnicy) mogą skorzystać w trakcie roku podatkowego, w którym zostały założone. Zamortyzować można środki trwałe (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz środków
z grup 0, 1, 2, 9 według Klasyfikacji Środków Trwałych), które zostały wprowadzone do ewidencji w bieżącym roku podatkowym. W ramach tej ulgi możliwe jest dokonanie odpisu amortyzacyjnego, którego maksymalna wysokość wynosi 50 tysięcy euro.

Straty podatkowe

Każdy przedsiębiorca ma możliwość obniżyć swój dochód o wysokość strat podatkowych, które poniósł w poprzednich pięciu latach. Kwota takiego odliczenia (w jednym z ostatnich pięciu lat podatkowych) nie może przekroczyć pięćdziesięciu procent straty. W praktyce oznacza to, że przygotowując strategię podatkową przedsiębiorstwa, należy wykazywać dochody na poziomie, który umożliwi pełne odliczenie poniesionych strat.

Zaliczki na podatek dochodowy

Na podstawie zeznania podatkowego z poprzedniego roku rozliczeniowego, przedsiębiorcy mają możliwość opłacania miesięcznych zaliczek. Ich wysokość obliczana jest poprzez rozdzielenie wysokości podatku należnego z ubiegłego roku (lub sprzed dwóch lat, jeżeli w poprzednim roku podatek taki nie został wykazany) na dwanaście części. Rozwiązanie takie jest korzystne szczególnie w przypadku firm przewidujących osiągnięcie wyższego dochodu, niż w poprzednim roku podatkowym.

Warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, jakie stwarza optymalizacja podatkowa. Analizując księgowość krok po kroku, można zaplanować dla swojej firmy rozwiązania, które pozwolą na poprawę jej kondycji finansowej.

Jeśli uznałeś powyższe porady za przydatne, zapraszamy po więcej wartościowych informacji na Firmowi.pl, gdzie zawsze znajdziesz porcję wartościowych informacji zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i doświadczonych biznesmenów.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *