Jaką metodę wyceny przedsiębiorstwa wybrać?

wycena przedsiębiorstwa

Każde przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa wiąże się z wykonaniem skomplikowanych analiz ekonomicznych samej firmy, jak i jej otoczenia. W zależności od pożądanego celu właściciele chcą albo wartość maksymalizować, albo wręcz przeciwnie. To, jaka metoda zostanie ostatecznie wybrana, zależy w głównej mierze od przyczyn jej dokonania.

Metody majątkowe

Najprostsza sytuacja jest wtedy, gdy przedsiębiorstwo ma zostać w krótkim czasie zamknięte, a wycena firmy przeprowadzana jest na potrzeby syndyków. Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wyceny likwidacyjnej, należącej do grupy metod majątkowych.

Służy także do oszacowania nierentownych zakładów, które są przeznaczone do zamknięcia. Dobrze sprawdzi się przy spółkach o złej sytuacji finansowej. Metoda ta zazwyczaj wyznacza dolną granicę wartości firmy. Do grupy metod majątkowych należy także wycena księgowa.

Najczęściej jest stosowana przy transakcjach kupna-sprzedaży lub połączenia podmiotów. Może być także podstawą do podziału dóbr przez rozwodzących się małżonków. Stosowana jest stale w przypadku banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy spółek Skarbu Państwa.

Metody porównawcze

Główną przesłanką do przeprowadzenia wyceny tego typu jest niedostateczna ilość danych finansowych dotyczących przedsiębiorstwa. Mając jedynie szczątkowe informacje, można spróbować znaleźć na rynku firmę o podobnym profilu działalności, tej samej fazie cyklu życia i pozycji marketingowej.

Taka wycena przeprowadzana jest na podstawie wartości spółek giełdowych, których raporty finansowe są ogólnie dostępne. Dobrze sprawdza się w przypadku firm usługowych, choć lepiej jest stosować ją w celach doradczych i argumentacyjnych.

Wartość wyliczona w ten sposób może stanowić podstawę dokonania decyzji na szczeblu zarządczym, nie przyda się jednak chociażby przy przekształceniach prawnych.

Metody dochodowe

To grupa, która sprawia najwięcej problemów pod względem prawidłowego przeprowadzenia, ale jest najbardziej uniwersalna. Jedynym wykluczeniem jest firma, która posiada ujemny przepływ pieniężny.

By wycena spółki była zgodna z rzeczywistością, pod uwagę należy wziąć wiele czynników:

 • stan majątku firmy,
 • sytuację finansową,
 • fazę życia przedsiębiorstwa,
 • fazę cyklu koniunkturalnego,
 • stopę inflacji,
 • udział firmy w rynku,
 • i wiele innych.

Podstawową przesłanką do jej przeprowadzenia jest stabilna sytuacja gospodarcza.

Przy jej braku oszacowanie przyszłych dochodów firmy jest trudne, o ile nie niemożliwe.

Metody dochodowe wybiera się przy wszystkiego rodzaju przekształceniach własnościowych oraz w sytuacjach, kiedy dużą wartość firmy stanowią:

 • wiedza specjalistyczna pracowników,
 • pozycja marketingowa,
 • doświadczenie na rynku,
 • opinia o kadrze zarządzającej.

Wyżej wymienione czynniki są niemożliwe do oszacowania finansowego, a mogą przekładać się jedynie na końcowy dochód przedsiębiorstwa.

Więcej na temat wyceny przedsiębiorstw czytaj na: https://www.bizfit.pl/

Często zdarza się, że jedna metoda się nie sprawdzi. W takich przypadkach wycena przedsiębiorstwa może zostać wykonana za pomocą sposobów niekonwencjonalnych lub mieszanych, czyli połączenia wielu metod z odpowiednimi współczynnikami wag.

Decyzja o takim zastosowaniu powinna zostać podjęta przez zarząd przy wsparciu analityka przeprowadzającego wycenę.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *