Kredyt hipoteczny na działalności gospodarczej – co warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny na działalności gospodarczej - co warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny można uzyskać bez względu na to, czy pracujemy na etacie, czy też prowadzimy działalność gospodarczą. W obu przypadkach nieco inaczej wygląda ocena zdolności kredytowej, inne są też wymagania stawiane potencjalnym kredytobiorcom, co wynika ze specyfiki uzyskiwania dochodów. Co warto wiedzieć o zaciąganiu kredytu hipotecznego, gdy prowadzimy działalność gospodarczą?

Kredyt hipoteczny można uzyskać bez względu na to, czy pracujemy na etacie, czy też prowadzimy działalność gospodarczą. W obu przypadkach nieco inaczej wygląda ocena zdolności kredytowej, inne są też wymagania stawiane potencjalnym kredytobiorcom, co wynika ze specyfiki uzyskiwania dochodów. Co warto wiedzieć o zaciąganiu kredytu hipotecznego, gdy prowadzimy działalność gospodarczą?

Ogólne wymogi dotyczące kredytowania przedsiębiorców

Każdy bank kieruje się nieco innymi wytycznymi, dotyczącymi kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą. Niemniej jednak można wyszczególnić pewne wymogi, które w każdym przypadku będą bardzo podobne, jak nie identyczne. Dotyczą one:

  • czasu prowadzenia działalności gospodarczej – najczęściej jest to minimum rok,
  • osiągania zysków – strata przekreśla szansę na uzyskanie kredytu,
  • niezalegania z płatnościami podatków czy składek ZUS,
  • posiadania dobrej historii kredytowej.

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, przez bank traktowany jest jak osoba fizyczna. Przychody generowane przez firmę są więc jego przychodami, oczywiście po odliczeniu kosztów.

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorców – jak przebiega?

Banki oceniają zdolność kredytową zarówno osób zatrudnionych na etacie, jak i przedsiębiorców. Ci drudzy muszą jednak dostarczyć zupełnie inną dokumentację, niż etatowcy. Zazwyczaj banki wymagają, aby wśród niej znalazły się:

  • zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków i składek ZUS,
  • sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku,
  • PIT za ubiegły rok podatkowy,
  • zaświadczenie CEiDG, potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej,
  • inna dokumentacja księgowa, na przykład tabele amortyzacyjne czy KPiR.

W ocenie zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę przede wszystkim to, czy z bieżących dochodów kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Ponadto, na przyznanie kredytu może mieć wpływ branża, w której działamy. Banki dzielą je bowiem na te, obarczone mniejszym ryzykiem (na przykład IT) i te nieco bardziej ryzykowne (na przykład turystyka). (Więcej o zdolności kredytowej przeczytasz pod tym linkiem: https://mdyrda.pl/case-study/zdolnosc-kredytowa-wszystko-o-zdolnosci-kredytowej-case-study/)

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny, prowadząc działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, dlaczego bank odmówił im udzielenia kredytu bądź jakie warunki muszą spełnić, aby pozyskać finansowanie? W celu uzyskania odpowiedzi, warto udać się do doradcy kredytowego. Rozwieje on wszelkie wątpliwości, dotyczące kwestii kredytowania przedsiębiorców, pomoże też wstępnie ocenić zdolność kredytową oraz dobrać najlepszą ofertę, w zależności od potrzeb i możliwości konkretnego klienta.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, sprawdź koniecznie to wyczerpujące Case Study: https://mdyrda.pl/case-study/kredyt-hipoteczny-a-dzialalnosc-gospodarcza-case-study/

Materiał partnera

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *