Jak zalegalizować pracę cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pracę cudzoziemców w Polsce?

W dobie powszechnej globalizacji, swobodnego przepływu kapitałów i otwartego rynku pracy, zatrudnianie cudzoziemców to norma. Nikt nie może mieć już wątpliwości co do licznych benefitów płynących dla obu stron. Nadal jednak sporą przeszkodą może okazać się legalizacja pracy obcokrajowców. Jakie mamy w tej kwestii możliwości i poradzić sobie z wymaganymi procedurami?

Zezwolenie na pracę – podstawowe informacje

Legalizacja pracy cudzoziemców jest regululowana poprzez rozporządzenie odpowiedniego ministra. Zgodnie z nim, to po stronie pracodawcy leży odpowiedzialność za złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu wojewódzkiego. W zależności od rodzaju zezwolenia wymagane będą do tego różne dokumenty, m. in. kopia dokumentu tożsamości pracownika, kopia dokumentu podróży czy kopia umowy spółki. Należy również pamiętać o obowiązku opłaty za wydanie zezwolenia.

Sposoby legalizacji pracy cudzoziemców

Standardowe zezwolenie wydawane przez urząd pozwala na pracę na konkretnym stanowisku. W składanym wniosku pracodawca określa m.in. rodzaj umowy, wynagrodzenie i charakter wykonywanych czynności. Standardowe zezwolenie umożliwia obcokrajowcowi wykonywanie pracy od roku do trzech lat wyłącznie na rzecz danego pracodawcy.

Inną opcją jest jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Ono również określa związek pracownika z konkretnym pracodawcą, jednak jego zaletą jest połączenie legalizacji pracy z uregulowaniem kwestii pobytu na terenie Polski. Pozwolenie obowiązuje 3 lata i umożliwia obcokrajowcom sprowadzenie rodziny do Polski. Na podobnych zasadach działa tzw. Blue Card, przeznaczona dla obcokrajowców podejmujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Jednym z warunków jej uzyskania są dochody sięgające co najmniej 150% przeciętnego wynagrodzenia.

Kolejną opcją legalizacji pracy cudzoziemców jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Przeznaczone jest ono wyłącznie dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Na jego podstawie mogą oni pracować w konkretnym miejscu maksymalnie przez 6 miesięcy. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ubiegania się po 3 miesiącach o zezwolenie na pracę przy uproszczonych procedurach.

Wybierz najlepszą opcję dla siebie i dla pracownika

Porównując poszczególne rozwiązania, nie ulega wątpliwości, że najbardziej korzystną opcją jest jednoczesna legalizacja pracy i pobytu. Wiąże się ona jednak z długotrwałym i skomplikowanym procesem biurokratycznym. Z kolei najprostsze do uzyskania oświadczenie obowiązuje przez bardzo krótki okres i ogranicza się do obywateli 6 państw. Przed złożeniem odpowiedniego wniosku, warto zastanowić się, która opcja przyniesie najwięcej korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Wyjątki w obowiązku legalizacji pracy

Zatrudniając cudzoziemca, warto zorientować się również, czy zezwolenie na pracę jest w danym przypadku niezbędne. Istnieje szereg okoliczności zwalniających z tego obowiązku. Są to np. status studenta studiów stacjonarnych, posiadanie Karty Polaka, status uchodźcy czy wykonywanie niektórych zawodów. Inne zasady obowiązują również przy zatrudnianiu obywateli krajów członkowskich UE.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt przez Facebook Messenger