Jak wygląda proces podłączenia firmy do sieci gazowej?

Jak wygląda proces podłączenia firmy do sieci gazowej?

Ogrzewanie gazowe zyskuje na popularności wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej ekologicznym niż spalanie węgla, a przy nowoczesnych, wydajnych kotłach także konkurencyjnym cenowo. Jak podłączyć swoją firmę do sieci gazowej?

Projekt przyłącza gazowego

W pierwszej kolejności należy przygotować projekt przyłącza gazowego. Dotyczyć on będzie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, i musi być przygotowany przez fachowca z odpowiednimi uprawnieniami. O pomoc można zwrócić się do gazowni, ponieważ zwiększa to szansę, że projekt zostanie zatwierdzony.

Określenie warunków przyłącza

Drugi etap to określenie warunków przyłącza gazowego. W tym celu należy złożyć wniosek do regionalnego zakładu gazowniczego. Jeśli przedsiębiorstwo znajduje się na uboczu, konieczna może okazać się rozbudowa gazociągu, co generuje dodatkowe koszty. Zazwyczaj stoją one po stronie klienta, choć można spróbować negocjacji.

Podpisanie umowy

Gdy projekt i wniosek zostaną zaakceptowane, przedsiębiorstwo podpisuje umowę z gazownią, która powinna zawierać zakres realizacji przyłącza, koszt, termin realizacji, a także granicę własności instalacji gazowej. Warto pamiętać bowiem, że dzieli się ona na zewnętrzną i wewnętrzną, czyli znajdującą się w budynku. Od tego podziału zależy zakres odpowiedzialności za instalację.

Realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy rozpoczyna się realizacja inwestycji. Zakład gazowniczy przeprowadza całość prac związanych z instalacją zewnętrzną. Ten etap finalizują odbiory techniczne. Następnie należy zrealizować instalację wewnętrzną. W tym przypadku wykonawca również musi posiadać stosowne uprawnienia. Niezbędne jest pozwolenie na budowę od starostwa lub gminy. Wnioskodawca powinien również zdobyć pozytywną opinię kominiarską dotyczącą wentylacji oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jeśli wszystko jest w porządku, można zainstalować urządzenie gazowe. Wykonawca i użytkownik dokonują następnie odbioru technicznego.

Umowa dotycząca dostaw

Po zakończeniu odbiorów technicznych, należy wybrać sprzedawcę gazu, który jest osobnym od dystrybutora podmiotem. Warto poszukać najkorzystniejszej oferty w okolicy, o czym więcej można przeczytać na stronie https://poprostuenergia.pl/dla-malych-firm/gaz-dla-firmy/.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *