Jak przyspieszyć płatności z faktur?

jak przyspieszyć płatności z faktur

Wiele polski firm zmaga się z problemem nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Z punktu widzenia małych przedsiębiorstw najwięcej problemów z płynnością finansową powodują faktury o wydłużonym terminie płatności, które mogą spowodować zatory płatnicze. W takiej sytuacji trudno zachować płynność finansową i regulować własne zobowiązania, a także inwestować w rozwój przedsiębiorstwa. Jak odwrócić ten negatywny trend?

Uwolnienie zamrożonej gotówki poprzez faktoring

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście uwolnienie zamrożonej gotówki, która stanowi kapitał firmy. Obecnie przedsiębiorcy zamiast czekać na termin spłaty faktury lub  (do czego również są niejednokrotnie zmuszani), próbować dochodzić swoich należności za pomocą windykacji, korzystają ze skuteczniejszych rozwiązań. Takim rozwiązaniem stosowanym przez wiele małych i mikroprzedsiębiorstw jest faktoring. Usługa działa w prosty sposób –  firma oferująca tę usługę (faktor) finansuje faktury z odroczonym terminem płatności klientowi (faktorantowi).

Jak dopasować rodzaj faktoringu do potrzeb przedsiębiorstwa?

W przypadku długiego oczekiwania na zapłatę, zwłaszcza gdy chodzi o większe sumy, dobrym rozwiązaniem może okazać się faktoring jawny. Po wysłaniu kontrahentowi informacji o tym, że spłatę zobowiązania będzie teraz obsługiwać firma faktoringowa – wierzycielem staje się faktor. Przedsiębiorca może zaś wykorzystać uzyskane szybciej dzięki faktoringowi pieniądze i zadbać o własną płynność finansową. W ten sposób gramy z dłużnikiem w otwarte karty – w niektórych przypadkach korzystanie z faktoringu sprawia, że nasz kontrahent zacznie płacić niemal natychmiastowo za zrealizowaną usługę. Przejęcie należności przez firmę zewnętrzną może być bowiem niezwykle motywujące, a często także i stresujące.

Dodatkowym rozwiązaniem dla firm, które nie mogą przeprowadzić jawnej cesji wierzytelności jest faktoring cichy, w którym dłużnik nie dowiaduje się, że przedsiębiorca sfinansował faktury przed terminem jej wymagalności. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne na przykład, gdy przedsiębiorca obawia się pogorszenie relacji z kontrahentem.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *