Jak przeprowadzić badanie ankietowe krok po kroku?

Jak przeprowadzić badanie ankietowe krok po kroku?

Badania ankietowe są jednymi z najczęściej wykorzystywanych form pomiaru danych. To właśnie ankiety umożliwiają nam uzyskanie ilościowych wyników, a następnie wyciągnięcie z nich wniosków praktycznych i aplikacyjnych.

Cztery najważniejsze kroki w badaniu ankietowym

Pierwszym etapem jest ustalenie celu badania oraz grupy docelowej. Szczególne znaczenie ma zadbanie o to, aby grupa respondentów była reprezentacyjna dla badanej populacji. Oznacza to, że jeśli zespół marketingowy chce zbadać np. popularność laptopów marki X wśród kobiet w wieku od 18 do 28 lat, to powinien celować w dokładnie tę grupę docelową, a nie we wszystkich możliwych respondentów. Dodatkowo należy wyznaczyć inne cechy osób badanych, takie jak miejsce zamieszkania, miesięczne dochody, posiadanie partnera, dzieci – wszystkie te cechy zależą od samego celu badania. Kolejnym krokiem jest stworzenie ankiety. Dobrym miejscem do przygotowania jej jest kreator ankiet.

Panel badawczy umożliwia stworzenie odpowiednich pytań, dopasowanie ich do grupy docelowej, a także wybór szablonu badawczego. To właśnie na tym etapie warto przygotować metryczkę, która pozwoli na zbadanie cech demograficznych respondentów. Ważne jest dopasowanie kwestionariusza do swoich potrzeb. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się pytania zamknięte, jednak można także zdecydować się na pytania półotwarte lub otwarte.

Trzecim etapem badania ankietowego jest rozesłanie kwestionariuszy do respondentów. Najlepsze rozwiązanie stanowi przeprowadzenie badania on-line – to bardzo wygodna opcja i nie ma konieczności ręcznego wprowadzania wyników. Czwartym, ostatnim etapem, jest obliczenie wyników i wyciągnięcie wniosków. Na podstawie uzyskanych danych można ustalić, co zrobić, aby produkty sprzedawały się lepiej lub w jaki sposób zwiększyć lojalność konsumentów. Badani respondenci stanowią oczywiście tylko próbę populacji, jednak im większa grupa badanych, tym większa trafność zewnętrzna. Oznacza to, że możliwe jest przełożenie wyników na całość populacji.

Idealna ankieta: najważniejsze cechy

Ankieta powinna być przede wszystkim czytelna, ponieważ dzięki temu respondenci wiedzą, w jaki sposób mają odpowiadać na pytania. Kolejną ważną cechą jest odpowiednia ilość pytań. Co oznacza w tym kontekście słowo „odpowiednia”? Pytań nie może być za mało (zmniejsza to rzetelność i trafność) ani za dużo (respondenci mogą się znudzić, zrezygnować z wypełniania).

Przy ankietach konsumenckich wystarczy kilka lub kilkanaście pytań. Kolejną ważną cechą jest obiektywność kwestionariusza, a więc unikanie pytań sugestywnych.

Sama treść musi być dopasowana do możliwości respondentów, a także do ich wiedzy. Oznacza to, że należy unikać specjalistycznej, naukowej terminologii (chyba że kwestionariusz jest skierowany do profesjonalistów z danej dziedziny).

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *