Google Data Studio – czym jest i jak stworzyć raport?

GDS czyli Google Data Studio to wprowadzone w 2016 roku przez Google narzędzie służące do przedstawiania danych z różnych narzędzi internetowych takich jak: Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads, Youtube i wielu innych. Raport pozwala zgromadzić dane w jednym miejscu, co z kolei gwarantuje łatwiejszy dostęp do wszystkich danych. Efektywny marketing w dużej mierze przekłada się na zyski prowadzonej przez Ciebie działalności.

Biorąc pod uwagę zawarte w GDS dane i wyciągając z nich wnioski możesz usprawnić działanie swojej firmy, zwiększyć sprzedaż produktów i usług a także rozwinąć blog o wartościowy content i zwiększyć ilość jego odwiedzin. W Polsce narzędzie do użytku oddane zostało w kwietniu 2017 roku. Wszystkie dostępne w nim obiekty, takie jak m.in. tabele, rysunki, przyciski, etykiety wyświetlane są w sposób dynamiczny co oznacza, że po najechaniu na dany obiekt wyświetlane są dodatkowe, szczegółowe informacje na temat danych umieszczonych w raporcie.

Ponadto każda kontrolka i obiekt posiada wiele opcji dostosowywania, jak np.: sortowanie danych w kolumnach, zmiana zakresu dat (wyświetlone zostaną dane dla wybranego przedziału czasowego), zmiana kolorów, zmiana rodzajów czcionek, podział na strony. Dzięki możliwości spięcia ze sobą wielu źródeł danych w jednym raporcie można zestawić wyniki dla wszystkich prowadzonych działań SEM i SEO. Klient, który otrzyma link do takiego raportu nie musi logować się do żadnego z narzędzi typu: Analytics, Google Ads. Po kliknięciu w link od razu dostaje dostęp do raportu przedstawiającego najważniejsze informacje.

[toc]

Dlaczego warto raportować efekty swoich działań klientom?

Informowanie klienta o postępach w realizacji jego celów biznesowych jest bardzo istotną sprawą. Dzięki raportowaniu jest on na bieżąco informowany o prowadzonych przez opiekuna danego tematu pracach oraz o efektach, jakie płyną z wykonywania tych prac. Rzetelnie przygotowany raport za pomocą Google Data Studio pozwala utwierdzić klienta w słuszności podjętych działań oraz daje mu świadomość, że powierzył pracę odpowiedniej osobie/ agencji oraz że budżet przeznaczany na pozycjonowanie, prowadzenie fanpage’a na Facebooku, obsługę kanału na Youtube, reklamy Google Ads nie jest marnowany.

Warto również raportować klientowi wyniki, gdy efekty pracy są dalekie od oczekiwanych. Poinformowanie klienta o napotkanych trudnościach oraz przedstawienie propozycji i sposobów na poprawę sytuacji będzie korzystne zarówno dla klienta, jak i dla osoby odpowiedzialnej za jego obsługę. Dzięki temu klient, uświadomi sobie, że założone cele (przykładem może być wyjątkowo konkurencyjna fraza) będą bardzo trudne do osiągnięcia w krótkim czasie i może dać więcej swobody agencji w doborze odpowiedniej strategii.

Jak przebiega proces tworzenia raportu w GDS?

Aby móc tworzyć raporty w Google Data Studio, konieczne jest posiadanie konta Google. Po utworzeniu i zalogowaniu się, należy przejść na adres https://datastudio.google.com/.

W tym artykule wykorzystamy źródło danych z Google Analytics.

widok po zalogowaniu na konto google

Rys.1. Widok po zalogowaniu do konta Google i kliknięciu w link

W celu utworzenia nowego raportu należy kliknąć w niebieski przycisk + (można także wybrać kafelek obok i zastosować jeden z gotowych szablonów). W tym raporcie tak jak wspominałem wyżej będziemy wykorzystywać jako źródło danych Google Analytics. Wykorzystana zostanie tutaj moja firmowa templatka, którą wykorzystuje na co dzień w Kampanie SEO. Po utworzeniu raportu, należy kliknąć w przycisk “Utwórz nowe źródło danych”, tak jak na rysunku poniżej.

tworzenie nowego źródła danych

Rys.2. Tworzenie nowego źródła danych

Po kliknięciu w przycisk ukaże nam się okno wyboru. W moim przypadku tworzony będzie raport z Analytics’a. Dlatego wybieram ten kafelek, zgodnie z poniższym rysunkiem.

wybór źródła danych

Rys.3. Wybór źródła danych

Następnie wybieramy Konto, Usługę oraz widok, dla którego będziemy zaciągać dane z Google Analytics do Google Data Studio. Warto zauważyć, że musimy mieć dostęp do danego konta Analytics na tym samym adresie e-mail, co konto Google używane do tworzenia raportów w Google Data Studio. Po wybraniu właściwego konta, należy kliknąć widoczny w prawym górnym rogu niebieski przycisk “Połącz”. Po wykonaniu tej czynności ukaże się niebieski przycisk “Dodaj do raportu”, klikamy go, następnie wyświetli nam się okno dialogowe (widoczne na rysunku poniżej). Klikamy raz jeszcze niebieski przycisk “Dodaj do raportu”.

dodawanie danych do raportu

Rys.4. Dodawanie danych do raportu

Po prawidłowej konfiguracji powinna ukazać się pierwsza strona raportu. W moim przypadku będzie ona już ozdobiona graficznie, gdyż korzystam z wcześniej przygotowanej templatki. Widok strony głównej raportu został zaprezentowany poniżej.

poprawnie skonfigurowany raport

Rys.5. Poprawnie skonfigurowany raport 

Pierwszym elementem, który należy dodać do każdego z raportów, jest przycisk umożliwiający wybór zakresu dat, na podstawie którego Google Data Studio zaciągnie odpowiednie dane z Google Analytics do raportu. W tym celu w menu głównym Google Data Studio wybieramy odpowiednio Wstaw, następnie zakres dat. Wybieramy miejsce w raporcie i umieszczamy w  nim element klikając lewym przyciskiem myszy. We właściwościach elementu warto wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar czcionki oraz kolor tekstu. W moim przypadku będzie to biały kolor tekstu o rozmiarze 24 px.

widok raportu po dodaniu przycisku zmiany dat

Rys.6. Widok raportu po dodaniu przycisku zmiany zakresu dat

działanie zmiany zakresu dat

Rys.7. Działanie zmiany zakresu dat

Kolejnymi elementami dodanymi do raportu będą wykresy informujące klienta o ilości użytkowników na stronie, liczbie wszystkich sesji, współczynniku konwersji, czasie spędzonym na stronie podczas jednej sesji oraz liczbie odwiedzanych podstron na jedną sesję. Zacznijmy od wstawienia etykiet tekstowych informujących o tym, jakie dane przedstawiają poszczególne wykresy. Wybieramy w menu opcję Wstaw, następnie Tekst. Dodajemy 5 elementów tego typu i opisujemy każdy. Wybieramy odpowiedni kolor czcionki oraz jej wielkość. Kolejnymi elementami będą wykresy. Wybieramy ponownie opcję w menu, wstaw → podsumowanie statystyk. Pierwsze podsumowanie ma zawierać informację o użytkownikach dlatego w danych gdzie domyślnie pojawią się odsłony, trzeba wyszukać i wybrać pole o nazwie użytkownicy, tak jak przedstawia poniższy rysunek.

wybór odpowiedniego pola do kontrolki

Rys.8. Wybór odpowiedniego pola do kontrolki

Analogicznie robimy dla pozostałych 4 kontrolek, wyszykujemy i wybieramy pola: Sesje, Współczynnik konwersji, Średni czas trwania sesji oraz Strony/sesję. Dla każdej z kontrolki ustawiamy styl, rozmiar czcionki oraz jej kolor. Warto zauważyć, że od razu w kontrolkach pojawiają się odpowiednie wartości liczbowe, co świadczy o poprawnej konfiguracji.

raport po dodaniu etykiet tekstowych oraz wykresów z podsumowaniem statystyk

Rys.9. Raport po dodaniu etykiet tekstowych oraz wykresów z podsumowaniem statystyk.

Teraz dodany zostanie wykres informujący klienta o sesjach oraz współczynniku konwersji w zależności od dnia w danym przedziale czasowym. Po najechaniu na wykres, klient otrzyma dane z konkretnego dnia. W tym celu wybieramy ponownie opcje wstaw → Serie czasowe. Jako wymiar szukamy i wybieramy pole Data, a w danych wstawiamy dwa pola, sesje oraz współczynnik konwersji. Dodatkowe pola wstawiamy plusikiem o nazwie “Dodaj dane”. Dokonujemy stylizacji kontrolki, w moim przypadku sesje oznaczone zostaną na wykresie kolorem czerwonym, a współczynnik konwersji kolorem zielonym. Widok raportu po dodaniu opisywanego wykresu został zaprezentowany poniżej.

dodanie wykresu sesji współczynnika konwersji względem czasu

Rys.10. Dodanie wykresu sesji, współczynnika konwersji względem czasu.

Dodajmy jeszcze jeden wykres informujący klienta o współczynniku konwersji celu dla nowych oraz powracających użytkowników na stronę klienta. Wybieramy z menu opcję wstaw → Wykres słupkowy. Jako wymiar ustawiamy pole: Typ użytkownika, a jako dane wybieramy ponownie pole współczynnik konwersji celu. W edycji stylów kontrolki ustawiamy wizualizację danych. U mnie będzie to wykres poziomy, można wybrać także pionowy. Dostosowujemy czcionkę oraz kolory i umieszczamy element w raporcie.

dodanie wykresu porównujących współczynnik konwersji celu dla nowych oraz powracających użytkowników

Rys.11. Dodanie wykresu porównujących współczynnik konwersji celu dla nowych oraz powracających użytkowników.

Ostatnim elementem dodanym do raportu będzie tabela zawierająca informację o najpopularniejszych podstronach odwiedzanych przez użytkowników na stronie internetowej naszego klienta. Jak to zrobić?

 • Dodajmy kontrolkę z tekstem informującym o nazwie tabeli.
 • Wybieramy opcję wstaw → Tekst.
 • dodajemy  menu wstaw kontrolę tabeli. Jako wymiar szukamy i wstawiamy pola Strona. Jako dodane dodajemy Wejścia – informujące klienta o ilości wejść na daną podstronę, odsłony, współczynnik odrzuceń oraz średni czas trwania sesji.
 • ustawiamy styl dla tabeli, wielkość czcionki, kolor etykiet, kolor tekstu wierszy, obramowanie.

raport po dodaniu tabeli

Rys.12. Raport po dodaniu tabeli

Ogromnym atutem GDS jest to, że taki raport możemy skopiować i wykorzystać dla innego klienta bez konieczności poświęcania na to dodatkowej pracy, oczywiście jeśli chcemy mu przedstawić dokładnie te dane, jak w powyższym przykładzie. Wystarczy, że skopiujemy ten raport i wybierzemy inne konto Google Analytics jako źródło danych. Dane dla nowego konta zostaną zaciągnięte automatycznie, pozostanie nam tylko zmienić nazwę raportu oraz udostępnić link nowemu klientowi. Oznacza to olbrzymią oszczędność czasu, którego jak wiemy w branży SEM/SEO jest zawsze mało.

Zalety korzystania z Google Data Studio

 • oszczędność czasu –  ręczne przygotowanie raportów dla każdego z klientów to ciężka i żmudna praca. Dzięki przygotowaniu szablonu w Google Data Studio sprowadza się to teraz tylko i wyłącznie do skopiowania raportu i wybrania źródła danych dla nowego klienta.
 • automatyczna aktualizacja danych – raz utworzony raport nie wymaga ponownego tworzenia w nowym miesiącu. Dane zaciągane są automatycznie, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownej ich aktualizacji.
 • brak konieczności logowania – w celu otwarcia raportu, wystarczy klientowi udostępnić do niego link i to wszystko.
 • dowolne filtrowanie i sortowanie danych – Wystarczy kliknąć na nazwę w danej kolumnie w tabeli aby została ona posortowana malejąco lub rosnąco. Przyciski z różnymi opcjami pozwalają na wybieranie różnych opcji, takich jak np. konkretna nazwa kampanii Google Ads, źródło pozyskania klienta i wiele, wiele innych.
 • estetyczny wygląd – Google Data Studio posiada wiele unikalnych stylów kontrolek, dzięki czemu można mu nadać dowolną formę graficzną. Każdy raport można obrandować logiem swojej firmy lub stopką z numerem telefonu czy adresem e-mail dla klienta.
 • brak opłat za korzystanie z narzędzia – narzędzie jest całkowicie bezpłatne, dlatego warto poświęcić mu trochę uwagi i zautomatyzować swoją pracę,
 • marketing oparty na wartościowych danych, zgromadzonych w jednym miejscu.

Podsumowanie

Google data Studio to narzędzie, którym zdecydowanie warto się zainteresować i poświęcić trochę czasu na jego naukę. Dzięki wykorzystaniu jego potencjału, mamy możliwość przygotowania swoich własnych szablonów dla konkretnych źródeł danych, a co za tym idzie, usprawnić działania własne i całej agencji. Otrzymany raport, daje nam łatwy wgląd do informacji niezbędnych do prowadzenia efektywnego marketingu internetowego. Narzędzie przedstawia dane pochodzące z różnych źródeł, takich jak: Google Ads, Analytics, Search Console, Facebook Ads i innych. Na tej podstawie masz możliwość ukierunkowania działań swojego biznesu, wzbogacenia firmowego bloga o wartościowy content, zyskania zaufania odbiorców i budowania świadomości marki.

Warto podkreślić fakt, że narzędzie nie jest jeszcze w wersji finalnej, cały czas dochodzą nowe funkcjonalności, które warto śledzić i testować na bieżąco. Narzędzie nie wymaga od swoich użytkowników, posiadania zdolności programistycznych. Jedyne czego potrzeba to opanowanie interfejsu oraz wszystkich obiektów i elementów w nim dostępnych. Warto zaglądać na stronę z informacjami dotyczącymi aktualizacji narzędzia, która jest dostępna tutaj.

Autor:

Piotr Rysz
Specjalista Google Ads w KS

pozycjonowanie stron w projekt marketing

2 komentarze - Google Data Studio – czym jest i jak stworzyć raport?

 1. Marek FK pisze:

  Czy linki wstawione do Google Data Studio będą zindeksowane przez roboty wyszukiwarki?

 2. Natalia Kuch pisze:

  Narzędzie zapowiada się ciekawie jednak pochodzi od google. Ostrożnie podchodzę do ich rozwiązań. Trzeba pamiętać że według wskazań google to każda nienaturalna ingerencja w stronę może zostać ukarana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *