Czy finansowanie startupu przez inwestora jest zawsze niezbędne?

Czy finansowanie startupu przez inwestora jest niezbędne?

Startup, jak każde inne nowe przedsięwzięcie, wymaga kapitału na start. Finansowanie startupu na najwcześniejszym etapie jego rozwoju polega na pozyskaniu kapitału z różnych źródeł. Udział poszczególnych źródeł zależy głównie od specyfiki firmy i rynku na którym ona działa.

Główni dawcy kapitału dla startupu, który znajduje się w fazie pomysłu czy startu, to przede wszystkim członkowie rodziny założyciela startupu oraz jego przyjaciele i znajomi. Aktywną rolę w tej fazie pełnią również inkubatory. Inni inwestorzy to anioły biznesu i fundusze Venture Capital.

Jednak, w większości przypadków, finansowanie startupu na samym początku jego działalności odbywa się przede wszystkim dzięki środkom finansowym pochodzącym od założyciela startupu.

Kiedy finansowanie startupu bez kapitału zewnętrznego?

Tylko niektóre startupu rozwijać własną działalność dzięki środkom własnym założyciela. Dotyczy to projektów, które spełniają przede wszystkim cztery następujące warunki:

testy rynkowe bazujące na podejściu minimum viable product można przeprowadzić stosunkowo niskim kosztem;
firma funkcjonuje w niszy czy rynku z wysokimi barierami wejścia, które minimalizują zagrożenie ze strony potencjalnych konkurentów;
model biznesowy firmy nie wymaga zainwestowania znaczących środków finansowych;
firma jest w stanie osiągać pierwsze przychody zaraz po uruchomieniu działalności biznesowej.

Finansowanie startupu bez wykorzystania kapitału zewnętrznego zależy w największym stopniu od zaistnienia ostatnich dwóch wymienionych powyżej przesłanek.

Finansowanie startupu kapitałem własnym założyciela

Możliwość funkcjonowania firmy bez znacznych kwot kapitału dotyczy między innymi biznesów o charakterze usługowym prowadzonych w internecie. W wielu z tych firm wykorzystuje się uproszczoną witrynę www i media społecznościowe. Tego typu kanały dotarcia do klienta nie są bardzo kosztowne.

Ograniczenie kosztów startu uzyskuje się też poprzez wykorzystanie własnych umiejętności przez założyciela czy założycieli startupu.

Oprócz ograniczenia wydatków, takie startupy poszukują również okazji jak najszybszego uzyskania przychodów gotówkowych. W wielu sytuacjach te pierwsze przychody nie mają charakteru powtarzalnego, ale stanowią ważny zastrzyk kapitału dla startupu.

Rozwój startupu w oparciu o finansowanie kapitałem własnym założyciela i przychodami ze sprzedaży określa się jako bootstrapping.

Znaczenie barier wejścia na rynek firmy

Rozwój startupu w oparciu o bootstrapping zazwyczaj nie jest dynamiczny. Jeśli startup działa na rynku z dużymi barierami wejścia nie stanowi to większego ryzyka. W takiej sytuacji, wejście potencjalnych konkurentów może być utrudnione.

Wraz z upływem czasu, dzięki regularnym i stale wzrastającym przychodom takie startupy mogą się rozwijać długo bez kapitału zewnętrznego.

Takiego komfortu nie mają startupy, które działają na rynku z niskimi barierami wejścia. W ich sytuacji, niskie bariery umożliwiają potencjalnym konkurentom na stosunkowo łatwe wejście na rynek docelowy startupu.

Z tego względu, startupy są wręcz zmuszone do „ucieczki do przodu” i zwiększania skali działania. Taką strategię realizuje się wyłącznie poprzez pozyskanie kapitału zewnętrznego. Dla wielu startupów, ciągły rozwój powoduje konieczność regularnego pozyskiwania kapitału w ramach kolejnych rund inwestycyjnych.

Autor: Mariusz Malec.

Mariusz Malec prowadzi firmę doradczą Private Equity Consulting (https://www.private-equity.pl). Firma wspiera przedsiębiorców między innymi w obszarze sprzedaży firmy, jej wyceny czy pozyskiwania kapitału. Prowadzi specjalistyczny blog.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *