Faktury a zwolniony z VAT

faktury

Chociaż wśród przedsiębiorców przeważa grupa podatników, którzy są czynnymi płatnikami VAT, to wyróżnia się także ustawowo zwolnionych z tego podatku. Owe zwolnienie może przybierać charakter podmiotowy bądź obejmować wykonywane czynności. Wystawianie faktur jest obligatoryjne dla podatników nie będących tzw. VAT-owcam w momencie, gdy nabywa towaru czy usługi zażąda od sprzedawcy wystawiania tego typu dokumentu.

Kiedy mówi się o przedsiębiorcy zwolnionym z VAT?

Zwolnienie, które dotyczy przedsiębiorcy może odnosić się do zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego. To pierwsze daje przedsiębiorcy możliwość wyboru, który polega na określeniu czy chce być zwolnionym z opłacania podatku VAT, czy funkcjonować jako czynny podatnik VAT. Zwolnienie z VAT przedmiotowe nie daje takiej swobody.

Przedsiębiorca, który jest zwolniony przedmiotowo z VAT musi z tego zwolnienia korzystać. W tej sytuacji nie powstaje obowiązek rozliczania się z podatkiem od towarów i usług.

Kogo uznaje się za zwolnionego przedmiotowo z VAT?

Ustawa o VAT wyszczególnia działalności, których dotyczy przedmiotowe zwolnienie w art. 43 ust 1. Zgodnie z nim zwolnieniem z VAT objęci są np:

 • dostawy złota do NBP,
 • usługi powszechne pocztowe,
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe,
 • usługi zakwaterowania np. w internacie,
 • usługi medyczne, transportu sanitarnego np. lekarze, dentyści.

Przedsiębiorcy zwolnieni przedmiotowo nie mają możliwości odliczenia VAT od zakupionych towarów w celu prowadzenia działalności oraz doliczenia go do sprzedaży czy świadczonych usług.

Jaki program do faktur dla zwolnionego z VAT?

Zwolnieni z VAT wystawią faktury w programie do fakturowania Faktura Small Business. Program ten jest przygotowany zarówno dla czynnych podatników VAT oraz tych, którzy nie są tym podatkiem objęci. Faktura Small Business to oprogramowanie, w którym wystawiana jest m.in. faktura bez VAT, faktura VAT, faktura proforma czy jednolity plik kontrolny jeżeli będzie taka potrzeba. Ten program do fakturowania ma wiele przydatnych funkcji jak:

 • możliwość personalizacji (dodawania przez przedsiębiorcę do dokumentów własnego logo, pieczątki),
 • szybki i przejrzysty interfejs umożliwiający bezproblemowe wystawianie dokumentów (faktur, paragonów itp.),
 • analizy i statystyki sprzedaży, zysków, klientów,
 • możliwość naliczania rabatów,
 • możliwość wystawiania faktur cyklicznych,
 • opcje seryjnego wydruku czy przesyłania faktur e-mailem do kontrahentów i wiele więcej.

Program jest na bieżąco aktualizowany w kontekście np. zmieniających się regulacji prawnych. Przechowywane na nim dane są bezpiecznie archiwizowane i chronione przed utratą.

To tylko niektóre z funkcji programu. Przedsiębiorca zwolniony z VAT jak i czynny podatnik VAT powinien zadbać o to aby korzystać w firmie ze sprawdzonego narzędzia, które uprości fakturowanie i pozwoli na wypełnienie biurowych formalności.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt przez Facebook Messenger