Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne i obligacje korporacyjne?

dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne

Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania osoby posiadające oszczędności do poszukiwania alternatywnych sposobów inwestowania. Jeżeli chcesz, aby Twoje pieniądze zarabiały, dowiedz się, dlaczego warto wybrać fundusze inwestycyjne i obligacje korporacyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania. Osoby przystępujące do funduszu (inwestorzy) wykładają środki pieniężne, które następnie są zbiorowo inwestowane w papierach wartościowych lub innych instrumentach finansowych.

Od strony formalnej fundusze inwestycyjne są osobami prawnymi tworzonymi przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Z punktu widzenia inwestorów ważną informacją jest to, że instytucje biorące udział w inwestowaniu środków uczestników funduszu są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, czyli organ administracji rządowej sprawującej nadzór nad polskim rynkiem finansowym.

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne mogą być jednym z aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Ich wybór jest korzystny z kilku powodów:

  • środki są inwestowane przez specjalistów

Ponieważ fundusze inwestycyjne są zarządzane przez specjalistów (licencjonowanych doradców inwestycyjnych), to klienci otrzymują dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Jednocześnie nie muszą samodzielnie zdobywać wiedzy, aby pomnażać oszczędności;

  • obowiązują niskie kwoty wejścia

Niektóre inwestycje, jak choćby nieruchomości, są kapitałochłonne – nie każdy inwestor ma wystarczający kapitał. Fundusze inwestycyjne pozwalają inwestować nawet niewielkie kwoty. Klienci Open Finance mają dostęp do funduszy z minimalną kwotą inwestycji w wysokości 50 zł – więcej informacji jest dostępnych tutaj: open.pl/oszczedzanie-i-inwestowanie/inwestowanie;

  • klienci mają stały dostęp do pieniędzy

W przeciwieństwie choćby do lokat bankowych, inwestorzy mogą w dowolnym momencie wycofać swoje pieniądze, bez utraty już wypracowanych zysków. To sprawia, że inwestycje w fundusze inwestycyjne są postrzegane jako bardzo elastyczne.

Obligacje korporacyjne – inwestowanie w papiery dłużne przedsiębiorstwa

Fundusze inwestycyjne to nie jedyny instrument inwestycyjny, którym interesują się inwestorzy. W ostatnich latach popularne są obligacje korporacyjne. Inwestowanie w papiery dłużne przedsiębiorstwa to – mówiąc w uproszczeniu – pożyczanie pieniędzy prywatnym firmom. Dlaczego firmy decydują się na emitowanie obligacji?

Aby móc się rozwijać, firmy potrzebują dostępu do źródeł finansowania. Najpopularniejszym źródłem są oczywiście kredyty bankowe. Trzeba jednak pamiętać, że przyznanie środków przez bank jest obwarowane koniecznością spełnienia przez przedsiębiorców wielu warunków. W efekcie na kredyt nie może liczyć każde przedsiębiorstwo potrzebujące dodatkowych środków. W takiej sytuacji rozwiązaniem są właśnie obligacje korporacyjne. Szacuje się, że na koniec listopada 2017 r. wartość obligacji przedsiębiorstw (z wyłączeniem banków) wynosiła 69 mld zł[1].

Inwestowanie w obligacje korporacyjne – jak każda inna inwestycja – wiąże się z ryzykiem. Według ekspertów jest ono jednak niższe niż w przypadku np. rynku walutowego. Aby zminimalizować ryzyko, niezbędne jest sprawdzenie wiarygodności emitenta. Liczą się m.in. jego historia na rynku, transparentność w działaniu i aktualna sytuacja finansowa.

Fundusze inwestycyjne czy obligacje korporacyjne – co wybrać?

Podstawową zasadą, jaką powinien kierować się inwestor przy wybieraniu instrumentów inwestycyjnych, jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Zainwestowanie kapitału tylko w jeden rodzaj aktywów może doprowadzić do ich utraty, gdyby warunki zmieniły się na niesprzyjające.

Zarówno fundusze inwestycyjne, jak i obligacje korporacyjne to ciekawe instrumenty inwestycyjne. Różnią się one jednak pod wieloma względami i dlatego jak każdy inwestor powinieneś w pierwszej kolejności poznać mechanizmy ich działania. Wówczas możesz podjąć decyzję, czy fundusze inwestycyjne lub obligacje korporacyjne znajdą się w Twoim portfelu inwestycyjnym.

[1] Za: Businessinsider.com.pl, Firmy handlują swoim długiem. Wszystko co musisz wiedzieć o obligacjach korporacyjnych, https://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/obligacje-korporacyjne-co-to-jest-jak-inwestowac/gvkswm9 (dostęp 14.06.2019).

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *