Czym jest umowa zlecenie?

czym jest umowa zlecenie

Jednym ze sposobów zatrudniania pracowników są umowy cywilno-prawne, do których zalicza się umowę o dzieło i umowę zlecenie. W tym artykule zajmiemy się właśnie kwestią umowy zlecenie, która w ostatnim czasie budzi wiele kontrowersji i coraz częściej nazywana jest umową śmieciową. Czy słusznie? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zapoznać się z podstawowymi faktami dotyczącymi umowy zlecenie.

Czym są umowy cywilno-prawne?

Jak już zostało wspomniane umowa zlecenie należy do grona umów cywilno-prawnych. Oznacza to, że zawierana jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Umowy te rozliczane są na podstawie rzeczywiście wykonanej pracy – powierzonego zadania. Umowy tego typu wykorzystywane powinny być, kiedy dana firma nie chce zatrudnić nowego pracownika na stałe, ale zależy jej na tymczasowym skorzystaniu z usług specjalisty z konkretnej branży.

Umowa zlecenie

Jak już zostało wspomniane aspekty prawne dotyczące umowy zlecenie uregulowane zostały w kodeksie cywilnym, a konkretnie w art. 734 – 751. Według tych przepisów zleceniobiorca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz zleceniodawcy określonych w umowie czynności. W treści umowy ściśle określone zostają również takie aspekty, jak wysokość wynagrodzenia, czy termin realizacji usługi.

Od 2017 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące wysokość minimalnej stawki godzinowej za wynagrodzenie na umowie zleceniu, która wynosi 13 zł brutto. W związku z tym konieczna jest również pełna identyfikacja czasu pracy zleceniobiorcy.

Rozwiązanie umowy zlecenia

Przed podpisaniem każdej umowy, należy zorientować się, jakie są możliwości odstąpienia od tej umowy. W przypadku zlecenia sprawa jest dosyć prosta, ponieważ teoretycznie umowa może być zerwana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron bez podawania konkretnych przyczyn, pod warunkiem, że w umowie nie było innych ustaleń. Dowiedz się więcej na temat rozwiązania umów na stronie https://6krokow.pl/rozwiazanie-wypowiedzenie-umowy-o-prace-zlecenie-dzielo

Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie ma zarówno plusy, jak i minusy. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że jest to korzystne i niemalże bezproblemowe rozwiązanie. Patrząc jednak na sytuację z drugiej strony, jeżeli pracownik odejdzie w trakcie realizacji projektu, to może opóźnić to znacznie jego realizację oraz przysporzyć dodatkowych kosztów. Aby tego uniknąć pracodawca może się zabezpieczyć zamieszczając w umowie klauzulę dotyczącą np. umownego terminu wypowiedzenia lub po prostu kary finansowej w przypadku przedterminowego zerwania umowy.

Czy umowa zlecenie jest umową śmieciową? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wziąć pod uwagę przeznaczenie umowy zlecenie – czyli jak zostało wspomniane tymczasowe zatrudnienie w celu realizacji jakiegoś projektu, czy jasno określonej usługi. W takim wypadku umowa zlecenie jest, jak najbardziej adekwatna i pożądana. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy umowa taka zaczyna być nadużywana i wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem. Reasumując, wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba korzystać z tego z głową.

czym jest umowa zlecenie - 6 kroków

Więcej na temat umów cywilnoprawnych dowiesz się w poradniku dla przedsiębiorców 6kroków.pl pod linkiem https://6krokow.pl/umowy-cywilnoprawne-czyli-umowa-o-dzielo-i-zlecenie/

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *