Cyfrowa rewolucja w podatku VAT

cyfrowa rewolucja podatku vat


W bieżącym roku ustawodawca nałożył na podatników prowadzących działalność gospodarczą kolejne obowiązki. Z początkiem roku zaczęły obowiązywać kolejne struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, teraz są już obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, zaś w drugiej połowie wprowadzono split payment. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Aby uszczelnić system podatkowy

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów są podyktowane uszczelnianiem systemu podatkowego. Wyłudzenia VAT-u, które miały miejsce na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, szczególnie dotkliwie odczuwają uczciwi przedsiębiorcy, którzy muszą zmierzyć się z nieuczciwą konkurencją. Aby wyeliminować tzw. karuzele VAT, Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny (JPK), a następnie split payment.

Z punktu widzenia ustawodawcy wprowadzenie powyższych rozwiązań ma ukrócić przestępczą działalność firm zajmujących się wyłudzeniami. To zaś ma korzystnie przełożyć się na bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wprowadzenie zmiany w sposobie przesyłania rozliczeń oraz wdrożenie split payment ma jednak jeszcze jedną stronę – nakłada na podatników dodatkowe obowiązki, którym muszą oni podołać.

JPK – aby szybciej przekazywać dokumenty i skrócić czas kontroli

Czym jest JPK? To po prostu zestawienie informacji o zakupach i sprzedaży, które wynika z ewidencji VAT. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek przesyłać plik JPK w formie elektronicznej do 25-tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pracownicy urzędów skarbowych, do których trafiają informacje zawarte w JPK, mogą wychwycić tzw. puste faktury. Zalet tego rozwiązania jest jednak więcej, bo przekazywanie plików JPK pozwala organom skarbowym na bieżącą kontrolę podatników, w efekcie czego dochodzi do wyeliminowania kontroli przeprowadzanych losowo w siedzibach przedsiębiorców. Kontrole są też krótsze i tańsze.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

Aktualnie przedsiębiorców obowiązuje również split payment – inaczej mechanizm podzielonej płatności. Jego wprowadzenie również jest częścią uszczelniania systemu podatkowego – mechanizm ma chronić uczciwych podatników przed podmiotami, których jedynym celem jest wyłudzenie podatku VAT.

Działanie split payment jest proste – gdy przedsiębiorca reguluje fakturę za pośrednictwem bankowości elektronicznej, może dokonać poddziału środków na dwie kwoty. Pierwsza to kwota netto, która jest przekazywana na konto rozliczeniowe kontrahenta. Druga, czyli kwota brutto, jest zostaje zaksięgowana na odrębnym rachunku bankowym – tzw. rachunku VAT.

Aby umożliwić przedsiębiorcom dokonywanie płatności split payment, zarówno banki, jak i SKOK-i utworzyły dla swoich klientów oddzielny rachunek VAT. Co warto jednak podkreślić, możliwość uregulowania płatności na dwa rachunki bankowe dotyczy wyłącznie rozliczeń między przedsiębiorcami – jeżeli stroną transakcji jest osoba fizyczna, obowiązuje jeden przelew.

Firmy muszą dostosować się do zmian

Zarówno JPK, jak i split payment są już faktami – obowiązują. Przekazywanie plików JPK_VAT jest jednak obowiązkiem, zaś korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności na razie jest dobrowolne. Korzystanie ze split payment przynosi jednak przedsiębiorcy wymierne korzyści – takie transakcje są zaliczane do transakcji z zachowaniem należytej staranności, o ile wcześniej sprawdzi on, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Choć wprowadzenie JPK i split payment ma szczytny cel jakim jest ograniczenie wyłudzeń podatku VAT, to w praktyce dla podatników oznacza dodatkowe obowiązki i konieczność wprowadzenia zmian w systemach księgowych. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi firma Hogart, która przygotowała zestaw gotowych do wdrożenia modułów, a wśród nich Hogart JPK, Hogart Split Payment, Hogart Czynny Podatnik VAT, a także jest producentem innych rozwiązań dedykowanych na polski rynek będących odpowiedzią na lokalne wymagania prawne, jak choćby Hogart RODO. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z rozwiązań firmy Hogart, dołączą do szerokiego grona klientów, którzy już z rozwiązań korzystają i dzięki temu nie muszą się martwić o niedopełnienie ustawowych formalności.
Program Czynny Podatnik VAT oraz inne programy usprawniające prowadzenie księgowości w firmie są dostępne na stronie internetowej firmy Hogart:


pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *