To warto wiedzieć o autocasco

autocasco polisa plus

Komunikacyjne ubezpieczenie autocasco jest polisą, która obejmuje wiele ryzyk. Ubezpieczyciel może wziąć na siebie odpowiedzialność finansową za kradzież pojazdu, za szkody wywołane przez pożar, siły natury, osoby trzecie, ale również za te, do których doprowadził sam właściciel auta. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu autocasco?

Autocasco – o tym należy pamiętać

Zakres ubezpieczenia AC nie jest regulowany ustawowo – to kwestia umowy pomiędzy ubezpieczycielem a klientem. Tak naprawdę w przypadku każdego towarzystwa ubezpieczeniowego polisa i jej zakres mogą wyglądać inaczej.

Autocasco może dawać bardzo szeroką ochronę, ale ubezpieczyciele mogą również oferować jego wersję mini, gdzie przedmiotem ubezpieczenia będą wyłącznie kradzież i szkoda całkowita, a nie np. zniszczenie pojazdu przez osoby trzecie. O czym jeszcze warto pamiętać w przypadku autocasco?

  • Stała suma ubezpieczeniowa – jednym z ważniejszych zapisów w umowie jest suma ubezpieczeniowa, która oznacza maksymalną wysokość odszkodowania, jakie można otrzymać w ramach ubezpieczenia. Odszkodowanie to jest jednak wypłacane z uwzględnieniem wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody, a nie z dnia podpisania umowy z ubezpieczycielem. Rozwiązaniem może być dopłata za stałą sumę ubezpieczenia, dzięki czemu odszkodowanie będzie wyliczane na podstawie wyceny pojazdu z dnia podpisania umowy.
  • Ochrona składki AC – skorzystanie z odszkodowania AC wiąże się z utratą części zniżek na ubezpieczenie. Sposobem na uniknięcie tego może być skorzystanie z ubezpieczenia ochrony zniżek. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ochrona obowiązuje wyłącznie u tego samego ubezpieczyciela. Zatem jeśli chcemy skorzystać z ubezpieczenia w innym towarzystwie, to już wtedy zakład ubezpieczeń zapewne uwzględni przy kalkulacji szkodę, która była usuwana z ubezpieczenia. Często ubezpieczyciele oferują również dodatkowe ubezpieczenie szyb, dzięki któremu skorzystanie z polisy nie wpłynie na cenę za autocasco w kolejnym roku. Tutaj działa to podobnie – zwyżka nie pojawi się w przypadku zakupu polisy u tego samego ubezpieczyciela. Istnieją również ograniczenia co do liczby zgłoszonych szkód i kwoty wypłaconego odszkodowania.
  • Udział własny w szkodzie – zdecydowanie się na udział własny w szkodzie może się wiązać z niższą ceną za autocasco, ale pytanie brzmi – czy to się opłaca? Załóżmy, że wysokość udziału własnego to 10 proc. Jeśli pojazd zostanie skradziony, a warty jest 100 tysięcy złotych, to wtedy zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości 90 tysięcy. W takim przypadku zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie brak udziału własnego. Wprawdzie koszt polisy będzie wyższy, ale mimo wszystko przynajmniej w przypadku kradzieży pojazdu możemy otrzymać kwotę z odszkodowania, która wystarczy na zakup podobnego samochodu.
  • Bezgotówkowa czy kosztorysowa naprawa – wprawdzie wybór bezgotówkowej naprawy w ramach AC wiąże się z wyższą ceną ubezpieczenia, ale mimo wszystko – warto. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na zajmowanie się szkodą. W tym przypadku wystarczy doprowadzić pojazd do wybranego mechanika, który sam będzie się rozliczać z ubezpieczycielem. Zadaniem poszkodowanego jest jedynie czekanie na informację o tym, że auto jest naprawione.
  • Wysokość odszkodowania – warto pamiętać, że od wysokości odszkodowania, jakie zaproponował ubezpieczyciel, można się odwołać. W większości przypadków na takie odwołanie mamy 3 lata, ale im szybciej tego dokonamy, tym lepiej. W razie wątpliwości, warto skorzystać z oferty firm takich jak Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych, które pomagają poszkodowanym odzyskać od ubezpieczycieli należne im odszkodowania.

Autocasco a znajomość polisy

Zawierając polisę AC, należy obowiązkowo zapoznać się z OWU. Tam można znaleźć m.in. informacje o wyłączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czy też o zakresie terytorialnym, jaki obejmuje ochrona ubezpieczeniowa.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt przez Facebook Messenger