Co to jest BPO/SSC i dlaczego warto rozwijać kompetencje w tym zakresie?

Co to jest BPO/SSC i dlaczego warto rozwijać kompetencje w tym zakresie?

Według danych z 2019 roku, w branży BPO/SSC (szerzej GBS) pracuje w Polsce ponad 300 tysięcy osób, a wstępne szacunki pozwalają przypuszczać, że liczba ta w 2020 roku wzrośnie nawet do 340 tysięcy. Bez wątpienia jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki oraz niezwykle niejednorodna branża, bo poszukiwani pracownicy – oprócz znajomości języków – mogą posiadać przeróżne kompetencje, umiejętności i wykształcenie. Czym dokładnie jest BPO/SSC, jakie zadania wykonują pracownicy tej branży, jak można się w niej rozwijać i jakie ma perspektywy? Oto najważniejsze informacje na ten temat!

BPO i SSC – wyjaśnienie pojęć i najważniejsze różnice

Pomimo tego, że pojęcia BPO oraz SSC często występują razem, nie są synonimami. Wspólny dla nich może być zakres usług, ale różne są podmioty, dla których te usługi się realizuje. Poniżej definicje:

  • BPO, czyli business process outsourcing (z ang. outsourcing procesów biznesowych), to rodzaj działalności oferowany różnym podmiotom. Zakres usług może być bardzo szeroki, najczęściej chodzi jednak o księgowość, kadry i płace, obsługę informatyczną, czyli szeroko rozumiany back office. Z takich usług mogą korzystać zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, które nie mają siedziby w Polsce.
  • SSC, czyli shared services centre (z ang. centrum usług wspólnych). Placówki, które określa się mianem SSC, wykonują podobne usługi, co BPO, ale realizują je jako jednostka konkretnego przedsiębiorstwa, czyli nie oferują swoich usług na wolnym rynku i nie pozyskują zewnętrznych klientów. To rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla największych przedsiębiorstw oraz firm, które prowadzą szeroką, wieloobszarową działalność.

Warto przypomnieć, że dla obu tych pojęć występuje jeszcze jedno nadrzędne, czyli GBS (z ang. Global Business Service).

Branża BPO w Polsce – dynamiczny rozwój

Początek branży BPO i SSC w Polsce to mniej więcej 2005 rok. Jest to data nieprzypadkowa, to zaledwie rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej. To z kolei, znacznie ułatwiło prowadzenie działalności w naszym kraju, uspójniło wiele przepisów, a także umożliwiło przepływ informacji oraz dokumentów bez zbędnych formalności. W ciągu 10 lat, z branży całkowicie nieznanej w Polsce rozwinęła się ona do poziomu zatrudnienia 150 tysięcy osób. Obecnie pracowników tego sektora jest już ponad 300 tysięcy, a branża, pod względem zatrudnienia ma urosnąć w 2020 roku o kolejne 10%, a nawet nieco więcej.

Wielka popularność firmy z branży BPO w Polsce oraz coraz większa liczba powstających centrów usług wspólnych wynika z wielu czynników. Za najważniejszy można jednak uznać niższe koszty outsoursowania pewnych aspektów funkcjonowania firmy, które nie są ściśle powiązane z jej działalnością biznesową. Jest to bardziej opłacalne niż tworzenie odpowiednich działów wsparcia wewnątrz przedsiębiorstwa. W przypadku SSC, nie bez znaczenia są też koszty pracy.

Oprócz kosztów, niezwykle istotna jest również jakość wykonywanej pracy. Ta w Polsce, ze względu na dobre wykształcenie i determinację pracowników, jest na niezwykle wysokim poziomie. Dodatkowo w początkowym okresie branży BPO i SSC w Polsce korzystna dla tego typu działalności była sytuacja na rynku pracy – dużo osób było gotowych podjąć pracę w międzynarodowym środowisku, rozwijać się w zagranicznych korporacjach i zdobywać bezcenne doświadczenie.

Perspektywy dla branży BPO i SSC w Polsce

Perspektywy dla BPO i SSC w Polsce trzeba rozpatrywać pod dwoma głównymi względami. Jeden to perspektywa pracowników, drugi – całej branży. Jeśli chodzi o pracowników, kluczowa jest znajomość języków obcych. W przypadku BPO podstawą jest język angielski, dzięki któremu można świadczyć usługi dla firm z całego świata. W przypadku SSC sprawa wygląda nieco inaczej – język wciąż jest niezbędny, ale który to język, uzależnione jest od przedsiębiorstwa prowadzącego centrum usług wspólnych. Angielski bardzo często wystarcza, ale może zdarzyć się też, że wymagany będzie niemiecki, francuski czy inny. Co zaś tyczy się wykształcenia, nie ma jednego kierunku lub specjalizacji, które zagwarantują pracę w branży BPO/SSC. Jak już było wspomniane, firmy BPO i centra SSC mogą oferować bardzo różnorodne usługi, więc wymagane kompetencje są również różnorodne. Najczęściej jednak poszukuje się specjalistów księgowości i rachunkowości, programistów, wsparcia IT, tłumaczy, HR-owców, pracowników obsługi klienta itp. Liczyć mogą się też dodatkowe uprawnienia, jak na przykład kwalifikacje ACCA.

Co zaś tyczy się samej branży, ważnym trendem jest robotyzacja i automatyzacja procesów. Chodzi o to, aby czynności powtarzalne i niewymagające interpretacji były wykonywane automatycznie. Znacznie obniży to czas realizacji zadań, ich dokładność, ale diametralnie wpłynie też na obniżkę kosztów. Czy to oznacza, że pracownicy branży BPO i centrów usług wspólnych mają się bać o miejsca pracy? Niekoniecznie, może okazać się, że wraz z automatyzacją pojawią się nowe stanowiska pracy, a ludzie zostaną oddelegowani do innych, często całkowicie nowych zadań, których wcześniej nie wykonywali.

Rozwój w branży BPO i centrach usług wspólnych

Bez względu na przyszłość branży BPO i SSC jedno jest pewne – zarówno pracownicy, jak i sami usługodawcy muszą się rozwijać, aby sprostać coraz większym wymaganiom klientów oraz stale rozszerzanemu zakresowi kompetencji wymaganych przed firmy zwierzchnie. Idealnym pomysłem na ciągły rozwój i doskonalenie są szkolenia. Kursy dla branży BPO i SSC przygotowało między innymi EY Academy of Business. Z ofertą można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/kategoria/szkolenia-dla-sscbpogbs,33/. Nie ulega natomiast wątpliwości, że firmy z branży BPO/SSC/GBS muszą mocno stawiać na rozwój własny i swoich pracowników. Wkrótce może okazać się, że to nie cena, a innowacyjność, czy jakość ich usług będzie głównym kryterium wyboru.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *