Biała lista VAT – co warto wiedzieć?

biala-lista-vat

W tym roku, a dokładniej mówiąc 1 września 2019 roku, zaczęła funkcjonować tzw. biała lista VAT, która pozwala na weryfikację i sprawdzenie podstawowych informacji na temat podatników VAT. Warto dowiedzieć się czym jest, jak z niej skorzystać i jakich informacji można dowiedzieć się za jej pośrednictwem.

Czym jest biała lista VAT?

Biała lista VAT jest niczym innym, a wykazem podmiotów będących podatnikami wspomnianego podatku. Można z niego zaczerpnąć najważniejsze informacje na temat nich. Zastępuje ona wszystkie dotychczasowe wykazy podatników zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czemu ma służyć wykaz?

Wykaz ma za zadanie umożliwić dostęp do podstawowych informacji o podatnikach wad. Wiąże się to głównie z kwestiami bezpieczeństwa transakcji. Dzięki liście można sprawdzić, czy kontrahent jest płatnikiem VAT. Ponadto można dowiedzieć się, dlaczego dana firma nie znajduje się w rejestrze oraz czemu odmówiono mu rejestracji, wykreślono go lub ponownie przywrócono do spisu. Na stronie można znaleźć także numer rachunku bankowego w razie wątpliwości, co dodatkowo potwierdza wiarygodność kontrahenta.

Jakie informacje znajdują się na białej liście VAT?

Na białej liście można znaleźć następujące informacje dotyczące podatników VAT:

  • nazwę firmy, a także imię i nazwisko kontrahenta, jeśli jest ono podane,
  • numer, na podstawie którego odbywa się identyfikacja podatkowa,
  • status podatnika w odniesieniu do VAT, czyli czy np. został wykreślony z bazy, czy odmówiono mu wpisu,
  • numer REGON, jeśli został nadany.

Z kolei inne dane można skontrolować na dzień zapytania. W ten sposób można zweryfikować: PESEL, numer KRS, jeśli został nadany, adresy siedziby i prowadzenia działalności, dane na temat założycieli, wspólników oraz organów mających uprawnienia do reprezentowania podmiotu. Jak już wspomniano, można sprawdzić także dane na temat rachunku bankowego.

Rachunek VAT, czyli podstawa weryfikacji

Sprawdzając wszystkie najważniejsze dane na temat kontrahenta, koniecznie trzeba sprawdzić numer rachunku bankowego. Należy to zrobić przed dokonaniem przelewu lub 3 dni od jego wykonania. W przypadku kiedy różni się on od podanego rachunku, należy natychmiast wyjaśnić rozbieżność. Co jednak w sytuacji, kiedy się tego nie zrobi i uiści opłatę na zły rachunek bankowy? Wówczas może to spowodować brak możliwości rozliczenia w kosztach podatkowych wydatku, który poniosło się na poczet towaru lub usługi. W przypadku kiedy sprzedawca nie poniesie kosztów podatku, może on zostać przeniesiony na nabywcę.

Kogo nie obowiązuje płatność na rachunek znajdujący się na białej liście?

Na rachunek znajdujący się na białej liście nie muszą płacić wszyscy. Nie obowiązuje on np. w transakcji, kiedy chociaż jedna ze stron nie jest przedsiębiorcą. Warto wiedzieć, że nie dotyczy transakcji między przedsiębiorcami, kiedy jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 15 tys. złotych oraz kompensaty i barteru (nawet jeśli przekraczają wspomnianą kwotę), czyli transakcji bezgotówkowych.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt przez Facebook Messenger