Audyt bezpieczeństwa IT. Co to jest? Kiedy należy go przeprowadzić?

Audyt bezpieczeństwa IT. Co to jest? Kiedy należy go przeprowadzić?

Wraz z powszechną cyfryzacją – zwłaszcza w sektorze gospodarczym i publicznym – wzrasta konieczność monitoringu zarówno samej infrastruktury ICT, jak i procesów i procedur realizowanych cyfrowo w obrębie danego przedsiębiorstwa czy organizacji. I tutaj pojawia się audyt bezpieczeństwa IT. Czym dokładnie jest? Kiedy należy go przeprowadzić? I kto go przeprowadza? Już wszystko wyjaśniamy!

Na czym polega audyt bezpieczeństwa IT

W czasach, kiedy wszelkiego rodzaju dane stanowią kluczowy zasób przedsiębiorstw czy organizacji. A ciągłość cyfrowych procesów związanych z ich działaniem jest wartością nadrzędną, audyt bezpieczeństwa IT powinien być traktowany jako konieczność. W wielu przypadkach tak jest. Obowiązkowe audyty realizowane są w wybranych sektorach gospodarczych, takich jak finanse czy organizacje państwowe realizujące zadania z zakresu administracji publicznej / zdrowotnej / naukowej (audyt KRI).

Korzyści audytu bezpieczeństwa IT:

  • pozwala wykryć nieprawidłowości w zakresie:
    • zabezpieczeń infrastruktury sieciowej i serwerów
    • procedur i polityki bezpieczeństwa IT
  • pozwala usprawnić cyfrowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • zabezpiecza przed cyberatakami
  • chroni przed przerwaniem ciągłości realizacji procesów przedsiębiorstwa z powodu błędów wewnętrznych

Tym samym, taka kontrola bezpieczeństwa ma na celu zarówno zabezpieczenie zasobów cyfrowych przedsiębiorstwa przed utratą czy nieprawidłowym przetwarzaniem, jak i zapewnienie ciągłość i efektywność realizowanym procesom.

Kiedy warto sprawdzić bezpieczeństwo ICT

Zbyt często firmy czy organizacje, które nie są zobligowane prawnie do wykonania audytu bezpieczeństwa IT, przeprowadzają go w sytuacji, kiedy doszło już do zdarzeń krytycznych lub cyberataku (np. ransomware). W takiej sytuacji szkoda już powstała i kontrola systemu może jedynie ustrzec przed ponowną katastrofą. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie.

W wielu przypadkach wcześniej przeprowadzony audyt mógłby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, a tym samym stratom, jakie poniosła dana firma. Z tego też powodu audyt bezpieczeństwa IT warto wykonać wcześniej. I praktycznie każde przedsiębiorstwo czy instytucja, które korzystają z rozwiązań cyfrowych, powinny taki audyt przeprowadzić – w celu weryfikacji poziomu zabezpieczeń oraz prawidłowości realizowanych przez siebie procesów cyfrowych.

Po przeprowadzeniu audytu firma otrzyma dokładny raport, który wskaże ewentualne problemy, często z podaniem sposobów ich rozwiązania.

Kto przeprowadza audyt bezpieczeństwa IT?

Tego typu kontrolę przeprowadzają wyspecjalizowani inżynierowie IT. Audyt może być kompleksowy lub obejmować tylko wybrane fragmenty infrastruktury. Sama procedura kontrolna wiąże się przede wszystkim z analizą zasobów sieci i systemów IT – w tym procedur i polityki bezpieczeństwa, a także skanami podatności w sieci lokalnej i zewnętrznej czy sprawdzeniem kopii zapasowych systemów.

Podsumowując, audyt bezpieczeństwa IT to najprostszy sposób na sprawdzenie stanu infrastruktury ICT i usunięcie nieprawidłowości, zanim staną się one zarzewiem poważnych problemów.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *