Amortyzacja środków trwałych – na czym polega?

amortyzacja środków trwałych

Środki trwałe to materialne oraz niematerialne i prawne składniki majątku, które stanowią własność lub współwłasność firmy. Podlegają one odpisu amortyzacyjnego, czyli wyrażonemu wartościowo zużyciu. Obliczoną kwotę zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, przez co wpływa ona na obniżenie wysokości podatku dochodowego. Sprawdź trzy metody dokonywania amortyzacji.

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja to kwota wyrażająca zmniejszenie wartości środka trwałego. Zużycie pojazdów, budynków, maszyn, czy urządzeń wynika z ich użytkowania oraz z czynników ekonomicznych, takich jak np. wprowadzenie nowych technologii na rynek obniżających koszty i usprawniające produkcję. Aby dokonywać odpisów, należy określić początkową wartość majątku. Tę czynność warto powierzyć profesjonalistom. Biuro rachunkowe Anavo (https://anavo-ksiegowosc.pl/) zapewni terminowe oraz skrupulatne dopełnienie wszelkich formalności.

Pierwszy odpis można dokonać w miesiącu następującym po zakupie, częściowym nabyciu, wytworzeniu lub otrzymaniu środka trwałego z tytułu darowizny, bądź spadku. W momencie zrównania wartości amortyzacji z początkową wartością majątku następuje koniec możliwości odpisów. Taka kolej rzeczy następuje także, gdy budowla, pojazd, sprzęt komputerowy czy znak towarowy ulegnie likwidacji lub zostanie sprzedany.

Metody amortyzacji

Odpisu amortyzacyjnego środków trwałych można dokonać przy pomocy metody liniowej indywidualnej lub przyspieszonej, degresywnej lub jednorazowej. Należy zapoznać się z mechanizmem każdej, ponieważ wyboru można dokonać raz bez możliwości jej późniejszej zmiany. Warto tę decyzję skonsultować z biurem księgowym, który doradzi najkorzystniejszą opcję. Specjaliści z Anavo (https://anavo-ksiegowosc.pl/ksiegowosc-otwock.html) posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu ewidencji rachunkowej oraz przygotowywaniu sprawozdań czy deklaracji podatkowej.

Najpopularniejszym sposobem amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. Zakłada ona, że budynek, pojazd czy sprzęt komputerowy będzie się równomiernie zużywał przez określony czas użytkowania. Dzieli się ona na indywidualną i przyspieszoną. W przypadku pierwszej, przedsiębiorca sam ustala indywidualną stawkę odpisu amortyzacyjnego, a drugiej korzysta się z bazy stawek dostępnej w wykazie.

Metodę degresywną stosuje się wyłącznie w przypadku urządzeń i maszyn przypisanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji środków Trwałych, a także pojazdów z wyłączeniem samochodów osobowych. Przyjmuje się malejącą stawkę amortyzacji – odpis rozpoczyna się od możliwie najwyższej kwoty, a następnie jej wysokość z każdym rokiem maleje.

Dla małych przedsiębiorstw oraz tych, które dopiero rozpoczynają działalność, dedykowanym sposobem dokonania odpisu amortyzacyjnego jest metoda jednorazowa. Można ją stosować w przypadku środków trwałych przypisanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Ulga nie może jednak przekroczyć 50 tysięcy euro.

Materiał zewnętrzny.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt przez Facebook Messenger